...................
...................

ÖNEMLİ BİR YENİ YAYIN
SEAUH
Goşnağo

Adige Mak,   26 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

“Rusya Federasyonu halklarının kültürel mirası” adlı bir serinin  yayınları bağlamında  bu yakınlarda bir kitap yayınlandı. “Adigey’in  Kültür Hazineleri” (Адыге­им икультурэ ихъарзынэщ)  adlı ve ulusumuzun tarihsel gelişim yolunu anlatan bu yeni  yapıt, bu yakınlarda Mojaysk kentinde (*) 2 bin 100 adet olmak üzere yayınlandı.

Kültür ve Film Ajansı, Devlet Müzesi, Rusya Halkları Etnografi Müzesi, Doğu Devlet Müzesi, AC Kültür Bakanlığı ve AC Ulusal Müzesi, yapıtın hazırlanmasına katkıları olan ana kuruluşlar.

AC Kültür Bakanı Adam Tletser, yardımcısı Ş’evapts’eko Aminet, AC Eğitim ve Bilim Bakanı Bedanıko Ramazan, biliminsanları Ğubceko Murat, Vıneroko Mir, Hotko Samir ve Vıneroko Ray, kitabın redaksiyon (gözden geçirme) kurulunda görev alan başlıca kişiler.

Kitabın girişinde,  bir önceki AC Kültür Bakanı Çemışo Ğazi’ye bir teşekkür yazısı da yer alıyor.

24 Mart günü   AC Ulusal Kütüphanesi’nde, müdür Kat Savdet öncülüğünde  kitabın tanıtımı yapıldı.

Toplantıda kitabın yazılması ve düzenlenmesi işinde görev alan kişiler birer konuşma yaptılar.  Çemışo Ğazıy, redaksiyon kurulu üyeleri Ş’evapts’eko Aminet, Hotko Samir, Ts’ıp’ıne Rustem (ЦIыпIынэ Рустем) ile ulusal duyarlılıkları ile ünlenen  Adige Xase örgütü Başkanı Hapaye Arambıy, Öğretmen Kolleji Müdürü Açumıj Kazbek, ressam Bırsır Abdulıh, Adige Devlet Üniversitesi İki Dili Öğretme Merkezi Başkanı Bleğoj Zulkarin ve dilleri öğrenme merkezi “Aktiv” Başkanı Yedıc Memet de birer konuşma yapan kişilerden.

Konuşmacılar kitabın  taşıdığı önemi  ve kitabın bilimsel değerini vurguladılar. Kitap ulusun kültürel gelişim süreci içinde, ulusun tarihsel yolculuğunu da gözler önüne seriyor. Ormanlar, ırmaklar ve bu yerlerde yaşayan canlılar, hayvanlar, höyük kazılarından çıkarılan ve bilim  dünyası  tanınan arkeolojik zenginlikler, Adige kültürünün çıkış yeri, bugünkü arkeolojik zenginlikler:Müze, tiyatro, kitaplık (bibliyotek), sanatsal yapıtlar (savğet) ve bütün bunları, kültüre ilişkin tüm zengin materyaler  kitapta yer alıyor. Güzel bir baskısı var, çekici,  çalışmayı daha da ilerilere götürmek isteyecekler için  birçok önemli  gereci sunuyor, ilgiyle ve zevkle okunacak bir kitap.  

Kitabın son bölümü ülke dışına gönderilmiş olan Adigelerin tarihsel yolculuğuna ilişkin. İstek dışı (фиты­гъуаджэкIэ) olarak ülkesini terk etmek durumunda kalan bu insanların el ülkelerdeki  ayakta kalma çabaları, katıldıkları yeni toplumlarla olan ilişkileri anlatlıyor. Adigeler, kendilerine ait olmayan o yabancı diyarlarda ne gibi, ne düzeyde  bir kabul görebildiler?Bütün bu soruların yanıtları kitapta yer alıyor. Ulusun içinden çıkmış olan ünlülerin kimliği ve resimleri de kitapta sunuluyor.

(*) Mojaysk: Moskova yakınında bir kent. -HCY