...................
...................

BAŞKAN THAK’UŞIN’IN SON GÖRÜŞMELERİ
Basın Merkezi
Adige Mak,   31 Mart 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın şu sıralar birkaç görüşmede bulundu.

 

Adigey Devlet Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitmi ve Jüdo Enstitüsü Rektörü Kobl Yakub ile Olimpiyat hazırlıkları konusunda bir görüşme yaptı. Aslan Thak’uşın, hazırlık çalışmaları konusunda Kobl Yakub’u desteklediğini ve görevini başarması için de RF Spor, Turizm ve Gençlik Bakanlığı ile temasa geçmesini istedi.

 

Adigey Devlet Başkanı ADÜ tarafından kurulan   “ADIYIF” (*) adlı hentbol kulübüne yardımcı olacağı sözünü verdi.  “Adıyıf” kulübü Başkanı Tsey Aslançerıy, Başkan’a kulübün durumu üzerine bilgi verdi.

  

Adigey Devlet Başkanı Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi (MDTÜ) Ekoloji Fakültesi Dekanı, Tarım bilimleri profesörü Dr. Yuriy Suhorukih ile, Adigey’in orman işleri üzerine alınabilecek yeni kararlar konusunda da bir görüşme yaptı. MDTÜ Ekoloji Fakültesi Dekanı, AC eğitim, bilim ve kültür alanındaki devlet ödüllerinin verileceği yarışmaya iki cilt tutarındaki çalışmalarıyla katılacak. Bu çalışmalar çok eski/kadim Adige bahçeleri ile cevizlere ilişkindir. Bu çalışmalar, 1996 yılından beri, bütün bir dünya  bilim çevreleri tarafından biliniyor, sadece Rusya’da değil, birçok ülkede de değerli çalışmalar olarak karşılanıyor. Yuriy Suhorukih’in çalışmalarından seçmelerin  iki cilt halinde  yayınlanması da kararlaştırıldı.

 

Tembot K’eraş adını taşıyan AC Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü Bırsır Batırbıy  ve AC Maliye Bakanı Dole Doletbıy ile bir araya gelen Başkan, Enstitü binasının onarımı için yeni bir tahsisat ayrılmasını isedi.

 

Aslan Thak’uşın,  “Sosyal Bilimler Enstitüsü, doğrusunu söylemek gerekirse, Adigey’deki Adige Ulusunun tek enstitüsüdür, bu enstitüde birçok biliminsanı ve asistan çalışmaktadır. Dil, edebiyat, folklor, tarih, etnoloji, felsefe, sosyoloji ve ekonomiye ilişkim gereçler toplayıp değerlendiren birçok uzman bu kurumda görev başındadır” dedi.

 

Enstitü binası yüzyılı aşkın bir süre önce yapılmış eski bir yapı. Bina onarımı için AC bütçesinden 3 milyon Ruble harcandı. Bu paranın 400 bin Rublesi proje için kullanıldı. Uzmanlara göre binanın yenilenmesi için 18 milyon Ruble gerekiyor. AC Devlet Başkanı, Enstitü binası onarımı için bütçeden ek 15 milyon para verilmesini Maliye Bakanı Dole Doletbıy’a buyurdu.

(*) ADIYIF- Nart destanında geceleri kolundan ışık saçılan Nart kadını-HCY