...................
...................

BİLİM, TOPLUM VE GÜVENLİK SORUNLARI
Devlet Başkanlığı Basın Bürosu
Adige Mak,   01 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Dün, 1 Nisan günü, AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, dilbilimleri profesörü, ADÜ Gazetecilik ve Edebiyat Kürsüsü Başkanı ve AC Devlet Başkanı’nın eğitim danışmanı Dr. Kazbek Şaşşe, siyasal bilimler profesörü, ADÜ devlet ve hukuk teorileri Kürsüsü Başkanı Zuryet Jade ve AC İçişleri Bakanı Aleksandr Sısoyev ile bir toplantı yaptı.

Başkan ile Kazbek Şaşşe, Adigey’de önümüzdeki dönemde bilim ve eğitimin geliştirilmesi konusunu görüştü. Rusya  Bilimler Akademisi’nin (RBA) bir kolunun Adigey’de açılması için, AC Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile birlikte yapılmış olan çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulundu. RBA Adigey kolunun Tembot K’eraş adını taşıyan AC Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü (SBAE) binasında açılması görüşünde birleşildi. Kazbek Şaşşe’nin söylediğine göre, günümüzdeki Adigey biliminsanları yaşama ilişkin değişik sorunları çözmeye hazırdırlar. Kazbek Şaşşe’nin, toplumun şimdilerde gereksindiği, ama tamamlanamamış konularda bilimsel araştırmalar yapılması ve çalışmaların güncellenmesi (yenilenmesi) biçiminde öne sürdüğü görüşlere Aslan Thak’uşın da katıldı.

“Ekonomi, ekoloji, tarım, kültür ve eğitim alanında, spor ve yaşamın diğer alanlarında belirecek sorunları çözmek için,  cumhuriyetin tüm bilimsel gücünü bir araya getirip çalışmak gerekir” dedi Devlet Başkanı.  “Bizim SBAE’nün statüsünün yükseltilmesinde, Adigey’deki enstitülere yaklaşımımızda ve temel bilimlerin geliştirilmelerinde bu gibi çalışmaların  yararı görülecektir”.

Aslan Thak’uşın,  Zuryet Jade ile olan görüşmesinde, önümüzdeki dönemde siyasal bilimlerin de Adigey’de geliştirilmeleri gereği üzerinde durdu. Devlet Başkanı’nın belirlemesine göre, Rusya’da bu bilimin doğru dürüst yerine oturtulduğu süre henüz 20 yıl oldu.

“Uzun Sovyetik  yıllar boyunca, siyasal bilim (политологи),  “sahte bir bilim” olarak değerlendirildi, ama şimdi tutarlı bir biçimde siyasal bilimin de geliştiğini ve bu bilimin,  bilimsel sistem içinde sağlam bir  yer bulduğunu artık  biliyoruz” dedi Aslan Thak’uşın.

Zuryet Jane, siyasal bilimin Rusya’da yeniden doğmuş olmasının 20’nci yılı nedeniyle, Nisan ayı ortalarında Moskova Devlet Üniversitesi’nde düzenlenecek olan konferansa çağrılmış bulunuyor. Jade, bu günlerde AC Merkez Seçim Komisyonu (ЦИК) adına ADܒnde bir bilimsel-pratik konferans düzenleyecek. Aslan Thak’uşın’ın belirlemesine göre, AC’nin yürütme organları temsilcileri siyasal bilimi, sosyal bilimler sisteminin en üst yerine yerleştirmek için ellerinden geleni yapacaklar.    

Aynı gün AC Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, AC İçişleri Bakanı Aleksandr Sısoyev ile de görüştü. Bakan, bu yılın ilk çeyreğinde cumhuriyetteki durum ve yapılan çalışmalar konusunda bir bilgilendirmede bulundu. Mayıs ayı içindeki kutlama günleri (мэфэкI­) sırasında karşılaşılabilecek olası tehlikeli gelişmelere karşı alınacak önlemler konusunda Başkan’ın desteğini aldı. Toplantı sırasında Bakan  Aleksandr Sısoyev, özetle cumhuriyet organlarının olası olumsuz gelişmeler konusundaki planları üzerine bir açıklayıcı konuşma yaptı.

Devlet Başkanı dün, Krasnaya Ulka köyü (kutır) kilisesi Ruhani Başkanı Georgiy ile de buluştu. Ruhani Başkan, kilisenin çatı onarımı için yetkililerden yardımcı olmalarını istedi. Aslan Thak’uşın da en kısa bir süre içinde onarımın yapılacağı sözünü verdi.