...................
...................

GÜVENLİK SORUNLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ǒARE Fatim

Adige Mak,   02 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

AC İçişleri Bakanı Aleksandr Sısoyev, 30 Mart günü Bakanlık’ta  bir basın toplantısı yaptı. 2009 yılının ilk üç ayında yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken işler konusunda basını bilgilendirdi.

Aleksandr Sısoyev’in açıklamasına göre, her üç ayda bir, İçişleri Bakanlığı tarafından   basınla bir bilgi paylaşımı yapılıyor. Bunun dışında, cumhuriyette huzur ve güvenliği korumak için alınmış olan önlemler de günübirlik olarak AC Devlet Başkanı’na bildiriliyor. Ayrıca Federal Güvenlik Servisi (FSB), savcılık ve başka kuruluşlarla da uyumlu bir çalışma sürdürülüyor.

AC İçişleri Bakanı, özet olarak Adigey’de bir huzur ortamı bulunduğunu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:”Birçok kişi Rusya’ya da yansıyan küresel ekonomik krize bağlı olarak , cumhuriyetimizde de suç işleme oranında bir artış olacağını sanıyordu,  ama öyle olmadı. Çok sevindirici bir durum bu. Bu arada işsiz oranının yüzde bir, suç oranının da yüzde 5 arttığını belirtmeliyiz”.

Bakan, “Maykop’un Huzuru” (Мые­къуапэ щынэгъончъэнымкIэ) adlı Başkanlık programının gereğince gerçekleştirilemediğini de söyleyemeyiz” dedi. Rusya’nın 86 federal biriminde bu program uygulanıyor ve toplumun huzuru için gerekli teknik donanımlar sağlanmış bulunuyor. Cumhuriyetimizde, hala, güvenlik nöbetçileri yeterli teknik donanımlardan yoksunlar, örneğin binalarda hala güvenlik kameraları bulunmuyor, bu da suç işleme eğilimini artırıyor, suçluların yakalanmalarını da zorlaştırıyor. Sözgelişi Krasnogvardeyski rayonunda bir çiftlikten bir hafta boyunca, hemen her gün buzağılar çalındı, ama hırsızlar hala  ortaya çıkarılmış değil. Bu gibi konularda yapılması gereken çok şey var.

Yeni yetme (Iэтахъо) gençlerin işledikleri suçlara da değinen A. Sısoyev,  “Böylesine sorun yaratan yeni yeme gençlerden oluşma çeteler cumhuriyetimizde görünmüyorlar. Ancak yine de yapılması gereken işler olduğu kuşkusuz”.

Yollarda karşılaşılan üzücü olaylar, hala önem taşıyor. Bakan’ın açıklamasına göre, yollarda karşılaşılan kazalar, daha çok acemi sürücülerden kaynaklanıyor. Şu sıralar birçok kişi parayla sürücü belgesi (ehliyet) alıyor, bu bakımdan okulların denetlenmeleri ve sorunun giderilmesi gerekiyor.

Bakan ekstremizm (ırkçı, aşırı uçlar) ve diğer suçlarla (коррупция)  mücadele ve görevi kötüye kullanan görevlilerin cezalandırılmaları konular üzerinde de durdu. Çözüm önceliği taşıyan sorunları da  belirtti.