...................
...................

GÜVENLİK KONULU ÇALIŞMALAR ADİGEY’DEN YÜRÜTÜLECEK
AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu

Adige Mak,   07 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

16 Nisan 2009 günü Maykop’ta yasaları yürütme ve koruma (КъФШъ) organlarının genel bir toplantısı yapılacak. Toplantı Rusya Federasyonu Genel Savcı yardımcısı İvan Sıdoruk başkanlığında yürütülecek. Mali kriz döneminde karşılaşılan yasadışı davranışlara karşı alınacak önlemler konusu bu toplantıya Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın da katılacak.

 

Toplantının önemini dikkate alan Devlet Başkanı bu hafta başında özel bir toplantı yaptı,  toplantıya AC Devlet Meclisi-Хасэ Başkanı Antoliy İvanov, AC Savcısı Sergey Ohlopkov, AC Başbakan yardımcısı Aleksey Petrusenko, AC Devlet Başkanlığı ve AC Bakanlar Kurulu İdari İşler Başkanı Aleksandr Pitsenko,  “Birleşik Rusya” partisi AC Kolu sekreteri Muhamed Aşe, AC Devlet Başkanlığı ve AC Bakanlar Kurulu İdari İşler Başkanı yardımcısı Murat Vej (Ожъ Мурат) katıldılar.

 

“Böylesine önemli bir sorunun Adigey’de görüşülecek olması, Federal Merkez’in (Moskova’nın) Adigey’e ne denli bir güven duymakta olduğunu ve devlet yasalarının regionlarda uygulanmasında bize önemli sorumluluklar yüklemiş olduğunu göstermektedir” dedi Aslan Thak’uşın. “Toplantıya katılacak olanlara yardımcı olma bakımından, yararlı olacak her şeyi dikkate almamız gerekiyor. Bu arada, toplantı amacına uygun olarak, cumhuriyette bulunan  yasa koruyucu organlara sunulacak öneriler konusunda da düşünmemiz  gerekiyor”.

 

Yapılacak çalışmaya ilişkin olarak, Aslan Thak’uşın, yetkili organlar temsilcilerine dönerek, kendilerine yeni görev ve sorumluluklar düştüğünü belirtti.