...................
...................

YOKLUK BİLİMİ DE ZORLUYOR
Haber Merkezi

Adige Mak,   10 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Ulusun tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan biliminsanı, arkeolog, etnograf  ve sanatçı Nurbıy Levpaç’e “Eski Maykop” (Древний Майкоп) adlı bir kitap yazdı.

Maykop, sadece Adigelerin toprağını ve Kafkasya’nın tarihini öğrenmek isteyenler için değil, çok sayıda değişik  kişinin de ilgisini çekecek önemde bir kitap.

Rusya’da bilim seçmeci, tarihi değiştirmeye, tarihin bir bölümünü yok imiş gibi göstermeye  çalışıyor, bunu dikkate alan yazar , Maykop’un tarih içindeki yolculuğunu kitabında anlatıyor. Yazar,  Maykop’u Rusya’nın en eski kentlerinden biri olarak belirliyor ve kanıtlarını da sunuyor. Levpaç’e Nurbıy’ın kanıtları arasında Maykop Taşı ve kazı sonucu elde edilen 70 kadar arkeolojik yapıt  da bulunuyor. Bilimadamının görüşüne göre, şimdiki Maykop’un yerinde 3 200 yıl önce  “Maya” (Мая) kenti vardı, Levpaç’e kentin geçmişini  MÖ 1200-1190 yıllarına tarihliyor.

Maykop’un şimdiki yerinde 19’uncu yüzyılda bir Rus askeri kalesi kurulmuştu (1857), yazar  bu son oluşumun, kentin geçmişini (hafızasını) silmek için  kullanılmakta olduğu görüşünde ve bu  görüşünü kanıtlayan yazılı belgeleri  de kitabında sunuyor.

Kitap yazılmış, ancak yarısı basılmış, çoğu basılmamış  halde basımevinde. Ödenen 50 bin Ruble paranın karşılığı olan bölüm basılmış, ama gerisi  duruyor, çünkü tamamlanması gereken 65 bin Ruble kalmış geride. Basımevi paranın kalanını almadan  basımı tamamlamıyor. Bu bakımdan maddi olanağı olanların Maykop’un tarihini anlatan bu ilk bilimsel kitaba yardımcı olmaları halinde, bu yardım, aynı zamanda  bilime de bir hizmet  yerine geçecektir. 65 Adige, her biri biner Ruble verecek olursa, Maykop’un tarihi kitabı gün yüzüne çıkmış olacaktır.