...................
...................

PROJE İÇİNE ALINDILAR
Haber Merkezi
Adige Mak,   08 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Güney Federal Okrugu (GFG) yönetsel birimleri (regionlar) başkanlarının 27 Mart’da Rostov-na-Donu kentinde yaptıkları toplantıya Adigey Cumhuriyeti (AC) Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın,Rusya Federasyonu (RF) Hükümetinin krize karşı alınacak önlemler proje çalışmaları içinde yer alması isteğiyle  bir kaç öneri götürmüştü.

Anımsatalım.

Toplantıya RF Başbakan yardımcısı Dmitri Kozak ve RF Devlet Başkanı’nın GFO yetkili temsilcisi Vladimir Ustinov da katıldılar.Federal yürütme organları temsilcileri,ticari ve ekonomik kuruluşlar temsilcileri,GFO regionları başkanları,mali krizden çıkış amacıyla regionlar tarafından getirilen önerileri  değerlendirdiler.

AC Bakanlar Kurulu’nun götürdüğü öneriler arasında bankalara destek sağlanması,küçük işyeri sahiplerine kredi (borç para)  verilmesi,ticaret üzerindeki idari baskıların azaltılması ve konut yapımı için para ayrılması yolları gibileri vardı.

Toplantı sonunda RF Ekonomik Gelişim Bakanlığı’na federal birimler organları ile birlikte,getirilen önerleri dikkate alan  bir Program projesinin hazırlaması ve ortak bir çalışma yürütmesi sorumluluğu verildi.

AC adına incelenmek üzere dört öneri kabul edildi.Bunların ilki devlet konut yardımı inşaatlarında rekabete destek verilmesi ile ilgili görevlerdir.

İkincisi konut inşaatı işlerine ilişkindir.Kişilerin  inşaatı süren konutları almaları için kendilerine borç para verilerek sorunun çözümlenmesi önerisidir.

Üçüncü öneri orman işleri ve orman ürünlerinin  daha fazla işlenmesi için dış ülkelerde bulunan teknik ve teknolojik donanımları kullanan tesisler kurulması ve bu gibi tesislerin desteklenmeleri.

Adigey’in uygun bulduğu ve benimsenen önerilerinden biri de,region bankalarının geri ödemeler (рефинансирование) konusunda görev almaları,ayrıca bankalar ana sermayesinin 5 milyon EURO’ya çıkarılmasına ilişkin Federal Yasa projesinin geri alınması önerisinin RF Devlet Duması’nda görüşülmesi.

GFO regionları içinde krizi aşma önerileri dikkate alınan regionlar arasında Astrahan oblastı (2),Krasnodar kray (18),Dağıstan Cumhuriyeti (6),Rostov oblastı (14),Stavropol kray (5),Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (1) ve Volgograd oblastı (7)  bulunmaktadır.GFO Sanayici ve İşverenler Koordinasyon Kurulu  ve GFO Sanayi ve Ticaret Odaları Örgütü tarafından getirilen birkaç öneri,Program projesi hazırlıkları sırasında dikkate alınacaktır.