...................
...................

ABU ŞHALAHO: ULUSUN GÜR BİR PINARI
MAMIRIKO Nuryet

Adige Mak, 23 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Sadece Kuzey Kafkasya’da değil, bütün bir  Adige (Çerkes) dünyasınca da tanınan bir bilim insanı, edebiyat bilimci, eleştirmen, yazar, toplum adamı, devlet ödül ve madalyaları (наградa) sahibi olan Abu Şalaho (Шъхьэлэхъо Абу) artık 80 yaşında, bu doğum  gününü ve 60 yıllık başarılarla dolu yaratıcı yaşam yolunu da kutlamak üzere 21 Nisan günü Adigey Devlet Üniversitesi’nde (ADÜ) bir toplantı düzenlendi. Toplantı, ünlü yazar Tembot K’eraş’ın (*) adını taşıyan AC Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü (ACSBAE) tarafından düzenlenmişti.

Kutlama gününde bir araya gelen ve ünlü bilim insanının doğum gününü kutlayanlar arasında AC Hükümeti üyesi, ayrıca  AC Devlet Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu İdari İşler Başkanı Aleksandr Pitsenko, AC Devlet Meclisi-Хасэ Komitesi Başkanı Vıdıç’eko Yura da vardı.

Kutlama toplantısında dilbilimleri uzmanı, ACSBAE  Müdür yardımcısı Mamıy Ruslan, Adışes oğlu Abu Şhalaho’nun  (**) yaratıcı bilimsel çalışma yolu üzerine geniş bir bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda AC Yazarlar Birliği Başkanı İshak Meşbaş, AC Eğitim ve Bilim Bakanı Ramazan Bedanıko, Adıgekale kenti Beldiye Başkanı Mamyeko Kim, AC Birinci Devlet Başkanı Aslan Carıme, Krasnodar Akademisi’nin Maykop’taki Adigey kolu Başkanı Mamğet Kasım ve sivil toplum hareketi Adige  Ха­сэ örgütü Başkanı iki kez dünya samba  şampiyonu Hapaye Arambıy birer konuşma yaptılar. En son Ürdünlü konuk, Ürdün Parlamentosu’nda milletvekili  Şöbreko Munir’e (Шъобрэкъо Мунир) söz verildi, Münir şöyle konuştu: “Abu Şhalaho’yu bir tek Adigey yöresi sahiplenemez, o ömrünü bütün bir  Adige dünyasına adamış olan biridir, o hepimizin, tüm yeryüzü Adigelerinindir ”. Ata toprağına dönenler adına  da Meşfeşşu Necdet konuştu.

Doğum günü toplantısında ADÜ Rektörü Reşıd Hunego, Abu Şhalaho’nun doğduğu Veçepşıye (Очэпщые) köyü adına da, gelen temsilci grubun Başkanı Kuşü Aslan, ADÜ Filoloji ve Kültüroloji Fakültesi Dekanı ünlü tarihçi Ashad ǒırğ, Adige Öğretmen Kolleji Başkanı Açumıj Kazbek, Şhalaho’nun çalıştığı ACSBAE mensubu Yemt’ıtl Razyet de konuşmacılar arasındaydılar.

Doğum gününde konuşanların her biri Abu Şhalaho’nun üstün insanlık anlayışını, örnek Adige kişiliğini, bilimsel derinliğini, dünyaya bakış biçimini, ülkesi ve Adige ulusu için bıkmadan usanmadan çalışmış ve hala da çalışmakta olmasını, ortaya büyük bir çalışma koyduğunu ve  koymaya devam ettiğini vurguladılar.

Toplantı, dilbilimleri uzmanı, akademisyen ve ACSBAE Müdürü Prof. Dr. Batırbıy Bırsır (***) tarafından yönetildi. Adigey’in seçkin aydınlarının, Abu Şhalaho’nun akraba ve yakınlarının yoğun katılımı,  kutlamayı hem zenginleştirdi ve hem de renklendirdi.

-------------------------------------------

(*) Tembot K’eraş için Bkz.  “Tembot K’eraş”, Vikipedi-HCY
(**) Abu Şhalaho için Bkz. Halid Hot, “Abu Şhalaho:Ünlü bilim adamı ve Adige yazarı”, Köşe yazısı, Kafkas Diasporası;Abu Şhalaho,  “Uzaktaki Yıldızların Işıltıları”,  “Yıldız Karamanları”, CircassianCanada, Tarih Bölümü-HCY.   
(***) Batırbıy Bırsır için de Bkz.  CircassianCanada, Edebiyat Bölümü, Genel Konular-HCY.