...................
...................

GENÇLİK KOMİSYONU FESHEDİLMİŞTİR
Kafkas Derneği
22 Nisan 2009

                         
...................
 
...................

DUYURU

1. DERNEĞİMİZ YÖNETİM KURULU'nun 17 Nisan 2009 tarihli toplantısında alınan karar gereği, GENÇLİK KOMİSYONU feshedilmiştir.

2. Bağlı bulunduğumuz federasyonun koymuş olduğu ilkelere, derneğimizin hazırlamış olduğu yönetmelik esaslarına göre, GENÇLİK KOMİSYONU'muz yeniden oluşturulacaktır.

3. Bu amaçla, 17 Mayıs 2009 Pazar saat:14. 00’ de derneğimiz lokalinde yapılacak toplantıya, koşulları uygun olan, derneğimiz üyesi gençlerin katılımını bekliyoruz.


KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU