...................
...................

YENİ ULUSAL EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Devlet Başkanlığı Basın Bürosu

Adige Mak, 29 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

AC Devlet Başkanı Aslan Thakuşın Moskova’da Rusya Federasyonu Bilim ve Eğitim Bakanı Andrey Fursenko ile bir görüşme yaptı. Eğitimdeki  değişiklikler, önümüzdeki günlerde,  yerel ulusal özellikleri  dikkate alarak gerçekleştirilecek ve  devleti eğitim biçimleri  belirlenecek, toplantıda bu konular konuşuldu.

 

Bugün en önemli konulardan biri de eğitim konusudur ve Rusya'nın bütün regionlarında (cumhuriyet ve illerde) bu konu yoğun bir biçimde görüşülmektedir.

 

“Rusya Federasyonu Bilim ve Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu örnekler bağlamında ulusal cumhuriyetlerin olanakları ve eksiklikleri/gereksinimleri   dikkate alınmalı. Andrey Fursenko, değişik Rusya regionlarında yaşayan ulusların dil ve kültürlerinin  öğretilmesi sorununun dikkate alınacağı konusunda beni umutlandırdı” değerlendirmesinde bulundu Aslan Thakuşın.  

 

Adigey Rusya Federasyonu’nun bir ulusal regionudur,  yeni eğitim planları kabul edilirken,  Adigey de çalışmalara etkin bir biçimde katılacaktır. Rusya’nın birkaç idari biriminde eğitim alanında yeni devlet örneklerini (шэпхъакIэ) belirlemek için deneme niteliğinde çalışmalar başlatılmış durumda. Adigey’in ilköğretim (гурыт) okullarında da 1 Mayıs’ta, bu alandaki  deneysel çalışmalar başlatılacak, bu oluşuma koşut olarak da öğretmenlere aylıkları farklı bir yoldan ödenmeye başlanacak. Cumhuriyetin her bir yerel kuruluşu ilköğretim okullarının müfredat  programlarına alınacak yeni örnekleri (dersleri) belirleyecekler.