...................
...................

MEDVEDEV VE THAKUŞIN GÖRÜŞTÜ
AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu

Adige Mak, 30 Nisan 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Rusya Federasyonu Devlet Bakanı Dmitri Medvedev ile Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thakuşın arasında 28 Nisan’da Kremlin’de resmi bir görüşme yapıldı.

 

Görüşmede Aslan Thakuşın RF Devlet Başkanı’na Adigey’in ekonomik ve sosyal durumu konusunda gerekli bilgileri aktardı. İki Başkan, küresel ekonomik krizin regionda (Adigey’de) yol açtığı sorunlar üzerinde durdular. Aslan Thakuşın,  AC Bakanlar Kurulu ile AC Parlamentosu’nun krizi etkisizleşirme doğrultusunda  yapmış oldukları çalışmaları Dmitri Medvedev’e anlattı.

 

Sorunlar arasında küçük ticari kuruluşlara (esnafa) yapılan devlet desteklerinin 1/2’den başlatılarak 2/3’e kadar artırıldığı;verilen asgari kredi iktarının  300 bin Rubleden 500 bin Rubleye çıkarıldığı;yeni işletme kuranlara güvenceler verildiği;garanti fonundan yararlanma amacıyla verilen para faizinin yüzde 4’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi durumlar yer alıyor. Maddi yardım için kabul edilmiş olan yeni AC yasasında,  kira altında olan devlet arazi ve mülklerinin satışında küçük ve orta ölçekli işletmelere/girişimcilere (субъект’lere) öncelik tanınıyor. Bunun dışında, Adigey,  küçük işletmelere yardım amacıyla kurulan Vneşekonombank (banka) programına katılmak için de hazırlanıyor. Aslan Thakuşın’ın açıklamasına göre, Adigey’de, krizi önleme programı kapsamında tesislerin ödediği vergilerde de yüzde 18’den başlayarak yüzde 16’ya varan  indirimler yapıldı. Yürürlükteki sisteme göre, işletmelerin ödedikleri vergiler de yüzde 15 ile yüzde 10 arasında azaltılmış durumda.

 

Aslan Thakuşın’ın sunduğu bilgiye göre, bu yıl başından beri işsiz sayısı yüzde 3, 1’den 4, 4’e ulaştı. Bu da, daha çok emekliliği gelmiş işçilerin işten çıkarılmaları sonucu oluşmuştur.

 

“Yasal sorumluluğumuz,  insanların iş sahibi olmaları için olanakları araştırmak, yaratmak, yardım programlarını geliştirmek ve çalışanların para kazanmalarını sağlamaktır” diye konuştu Dmitri Medvedev. “Cumhuriyet yöneticilerinin insanlara moral vermeleri ve yürekten yardımcı olmaları gerekir” dedi.

  

RF Devlet Başkanı’nın dediğine göre, “Adigey Cumhuriyet’inde  işsiz sayısı, diğer yerlere göre,  fazla değil, bu bakımdan umutsuz olmak için önemli bir neden  de yok. Durum diğer regionlara göre daha iyi,  işini yitiren insan sayısı oldukça az, yine de işin üzerinde hassasiyetle durmak gerekiyor”.  

 

Aslan Thakuşın Dmitri Medvedev’e birkaç öneri götürdü, çözüm için federal merkezin yardımı gerekiyor. En başta da   2014 Ş’açe Olimpiyat Oyunları bağlamında Adigey’in eşsiz güzellikteki dağlarından yararlanma konusu önem taşıyor. Bu konuda Adigey birkaç avantaja sahip:Adigey Olimpiyat alanına yakın bir yerde, dağlık yerlere ulaşan kara ve demir yolları var, Ş’açe’ye  225 km mesafede olan Krasnodar ve 105 km uzaklıkta olan Maykop Havalimanlarından yararlanma olanakları  var. Adigey’de proje ve mühendislik çalışmaları tamamlanmış 106 hektar tutarında kayak yapmaya uygun arazi bulunuyor, kayak   kompleksleri tamamlanırsa, yapılacak tesislerde 1900 kişi ağırlanabilecek. Adigey Devlet Başkanı’nın söylediğine göre, önerilerin uygulanması halinde, 4 binin üzerinde yeni işyeri de doğmuş olacak, APK   tesisleri üretimi de çoğalacak, turistik hizmet gelirleri 2 milyar Ruble'yi aşacak ve Adigey bütçesine de yılda 240 milyon Ruble ek bir kaynak kazandırılmış olacak.

 

Aile konutları sorununu çözmek için Aslan Thakuşın birkaç nokta üzerinde durdu. Şu sıralar Adigey’de konut bekleyen ya da yardım  isteyen  kişilere ilişkin bilgileri sıraladı: 140 üzeri kültür çalışanı, 300 üzeri sağlık çalışanı, 220 üzeri eğitim emekçisi (öğretmen) ve 35 sosyal güvenlik elemanı konut bekliyor. Cumhuriyetin tıp fakültelerinden yeni mezun 55 hekimin köylerde görevlendirilmeleri bekleniyor,  ama bunlara tahsis edilecek  konutlar yok. Sorunu  çözmek için Adigey’in 900 milyon Rubleye gereksinimi var.

 

“2006-2012 yılları boyunca yollarda güvenli bir trafik akışının sağlanması” adlı federal program üzerinde de duruldu, yollarda tehlike sürüyor, yaşanan trafik kazaları, günümüzde de çözümü gerekli önemli bir sorun olarak güncelliğini koruyor. Dmitri Medvedev, Aslan Thakuşın’ın,  Rusya Federasyonu Devlet Konseyi Prezidyumu’nun bu yılki Ağustos ayı toplantısının Maykop’ta yapılması önerisini  uygun buldu, izleyen toplantı Maykop’ta yapılacak. Rusya yollarındaki kazaları ve tehlikeleri  önleme çalışmaları, toplantının ana gündemi olacak.

 

“Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile yapmış olduğum görüşme, şimdilik sorunların belirlenmelerine  ilişkin olarak  ve yapıcı  bir çerçevede geçmiştir” dedi toplantı sonrasında Aslan Thakuşın. “Devlet Başkanı, özellikle insanlara iş bulma konusuna   önem veriyor, biz de o konuda çalışmaya hazırız. Uyun gördüğüm konuları belirtecek olursam, Dmitri Medvdev’in de bunları  belirlemiş olduğunu ve bu konuda  yakın bir gelecekte önemli kararlar alacağını söyleyebilirim”.