...................
...................

İYİ DÜŞÜNCE YOL ALDIRIR
Basın Merkezi

Adige Mak, 15 Mayıs 2009
Çeviri:  HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Adigey Cumhuriyeti  sanatçı (yaratıcı çalışma) birliklerinin sorunları, sıkıntıları ve kazanımları konulu bir parlamento toplantısı dün Maykop’ta yapıldı. Toplantı AC Devlet Konseyi-Xase Başkanı Anatoliy İvanov’un konuşmasıyla açıldı.

 


Adigey Parlamentosu ilgili Komite Başkanı Evgeniy Salov’un görüşülen sorunlara ilişkin eksiklikler üzerine konuşması, toplantıya damgasını vurmuştur diyebiliriz.

 

Sanatçı birliklerinin  çalışma düzeyleri konusunda konuşan E. Salov, öncelikle ressamların atölyelerinde karşılaşılan eksikliklere değindi. Gazeteciler Birliği’nin  bağımsız bir binasının bulunmadığını belirtti. Gazete ve kitap yayını konusunda, E. Salov, yazarlara verilen telif ücretlerinin Adigey’de hayli düşük olduğunu belirtti. Kabardey-Balkarya, Kranodar Kray ve diğer yerlerde ödenen ücretler ise çok daha yüksek.

 

Besteci ve tiyatro sanatçısı gibi çalışanların durumlarının da, maddi yönden pek iyi olmadığını söylememiz gerekir.  AC Kültür Bakanı Adam Tletser dinleti, festival ve bezeri etkinlikleri ne denli zor koşullar altında düzenlediklerini anlattı. Sanatçı birliklerinin ilişkilerini güçlendirmek için yapılmış olan çalışmalar arasında özellikle “Yuvarlak Masa” toplantıları ve diğer bir araya gelme durumları üzerinde de durdu.

 

Örneğin, Adigey ressamlarının yapıtları 2008 yılında sekiz ülkede sergilendi,  “Nalmes”,  “İslamıy” ve “Nef” toplulukları ve daha başkaları değişik ülkelerde bulundular.

 

AC Ulusal İşler, Dış Ülkelerdeki Soydaşlarlarla İlişkiler ve Haber Alma Komitesi Başkanı Vyaçeslav Jaçemıko yazar ve gazetecilerin çalışma koşullarının bilincinde olarak, yaşam gerçeğini dile getirdi. Adigey Devlet Başkanı Aslan Thakuşın, gazetciler için 50 bin Ruble ödül (шIухьафтын) ayırdı ve  yarışma  sonucu ödül “Sovetskaya Adıgeya” gazetecilerinin oldu.   
Vyaçeslav Jaçemıko gazeteci ve yazarlara çalışmaları karşılığı olarak ödenen paranın az olduğunu ve artırılması gerektiğini, Adigey’de yayınlanan dergilerin sorunlarını nasıl değerlendirdiklerini anlattı.

İyi Düşünce Yol Aldırır

Toplantıda AC Yazarlar Birliği Başkanı İshak Meşbaş, Maykop Beledye Başkanı Mihail Çerniçenko, AC Ressamlar Birliği Başkanı Ramazan Huaj, “Medya Birliği” AC kolu Başkanı Alla Orlova, AC Besteciler Birliği Başkanı Bayzet Kağazaj, Rusya Yazarlar Birliği üyesi, AC Devlet Ödülü sahibi Anatoliy Prenko, AC Mimarlar Birliği Bakanı Nafset Kuşü (Кушъу Нэфсэт), AC Tiyatro Çalışanları Birliği Başkanı Zavırbıy Zıha, AC Gazeteciler Birliği Başkanı Aleksandr Şutihin, Rusya Yazarlar Birliği Adigey kolu Başkanı Kaplan Kesebej (КIэсэбэжъ Къэплъан), AC Ulusal Arşiv Dairesi Müdürü Savdet Kat, Maykop’taki Doğu Halkları Müzesi Müdür yardımcısı Ruslan Peneşü ve başkaları da konuştular.

Maykop’un kent mimarisinin daha güzel bir hale getirilmesi, ünlü yazarlar Tembot K’eraş, Nalbıy Kuyeko (Къуекъо Налбый) ve başkaları adına verilen ödüllerin belirlenmeleri, iyi yapıtlar ortaya koyan yazar ve bestecilere parasal desteklerde bulunulması, yayınların kitlelere daha kolay ulaştırılmaları için köylerdeki satış merkezleri ile anlaşmalar yapılması ve benzeri konular üzerinde duruldu.

Ressam-modelist Yura Staşü ‘nün (СтIашъу Юрэ) yapıtları dünyaca tanınıyor, ama onun derin bir düşünce ürünü olan Adige giysileri, evi dışında, onların sergileneceği bir yerin Maykop’ta bulunmadığı Anatoliy Prenko tarafından dile getirildi. Adigeyli yönetmenlerin (rejisörlerin) eğitiliş biçiminin yetersiz kaldığı, başka yerlere eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilerin seçimi, kültürel alanlarda çalışan gençlere konut tahsisi, ücretlerin iyileştirilmesi ve benzeri konular görüşüldü ve bunlara ilişkin kararlar alındı.