...................
...................

DİL OLMAZSA, ULUS DA OLAMAZ
SİHU Goşnağo

Adige Mak, 22 Mayıs 2009
Çeviri:  HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Geçtiğimiz Salı günü,  Adige Parlamentosu’nda önemli bir bilgilendirme ve bilgi alışverişi (едэ1ун) toplantısı  vardı,  toplantının da tek maddelik  bir gündemi vardı: Adigece’nin öğretilmesi, öğrenilmesi ve kullanılması, yani Adigece’nin toplumsal anlamda  canlandırılması ve ayağa kaldırılması/yaşatılması  için yapılması gerekli olan çalışmalar.

 


 

Toplantı bir sivil toplum kuruluşu olan “Adige Xase” örgütünün görüşleri/yönlendiriciliği doğrultusunda, AC Devlet Konseyi-Xase’nin Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Komitesi’nce düzenlemişti. Toplantıya AC Devlet Konseyi-Xase milletvekilleri, bazı bakanlar, kent ve rayonların eğitim daireleri başkanları, biliminsanları, Adigece dersi öğretmenleri ve daha başkaları katıldılar.
 

Toplantıyı bir konuşmayla AC Parlamentosu (Xase) Başkan yardımcısı Sapıy Vyaçeslav açtı ve Adigece’nin şu sıralar içine girmiş olduğu  kritik süreci açıkladı. Günümüz teknik gelişmeleri sonucu oluşmuş ve yeryüzünü sarmış olan küreselleşmenin/ globalizmin, beraberinde az nüfuslu toplulukları yok etme tehlikesini/sürecini getirdiğini, küçük ulusların büyüğün-Rusluğun- içinde bir erime süreci içine girdiğini söyledi.

 

Parlamento Komitesi adına toplantıyı düzenleyen  Vıdıç’eko Yura da (УдыкIэко Юрэ), ele alınan sorunun kritik  bir noktaya gelmiş ve bir aciliyet kazanmış olduğunu vurguladı. Toplantıda AC Eğitim ve Bilim Bakanı Ramazan Bedanıko da genişçe bir bilgilendirme konuşması yaptı. Ardından Adige Devlet Üniversitesi İki Dili Öğretme Merkezi Başkanı Bleğoj Zukarin, Maykop 2. No’lu lise (гурыт еджапIэ) Müdürü Tığuj Tatyana, Adige Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı Batırbıy Bırsır, Hanska beldesi 23 No’lu lisesi Adigece dersi öğretmeni Angela İvanovskaya, Milletvekili Şhalaho Asker, Adige Devlet Üniversitesi Adige Kürsüsü Başkanı Haç’emız Mira, Adige Xase sivil toplum örgütü Başkanı Arambıy Hapay, Adige Radyosu Müdürü Beğuş’e Azemat, Vulape köyü lisesi öğretmeni Vej Askerbıy (Ожъ Аскэрбый) ve  daha birkaç kişi  söz alıp birer konuşma yaptılar.

 

Toplantı sonunda, dil ile ilgili bir eylem kararı  alındı.

 

Toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgileri daha sonra sizlere sunmaya çalışacağız.