...................
...................

2025 YILINA DOĞRU ADİGEY
AC Devlet Başkanlığı Basın Merkezi

Adige Mak, 22 Mayıs 2009
Çeviri:  HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Bir süre önce gerçekleştirilen AC Bakanlar Kurulu toplantısında 2025 yılına değin Adigey’in izleyeceği ekonomik ve sosyal gelişim stratejisi belirlendi.

 


AC Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanı Matıj Aslan’ın belirttiğine göre, bu strateji, Adigey’in uzun bir gelişim süreci içinde gerçekleştireceği başlıca ekonomik ve sosyal sorunları ve giderilmesi gereken engelleri belirlemiş bulunuyor. Stratejiyi benimsemede ana amaç, cumhuriyetimizde yeni teknolojiler kullanma düzeyine erişmek. Rusya Federasyonu ekonomik gelişim konsepti içinde, ana hedefleri belirleyen “Güney Rusya (2008-2012 yılları)” adlı ve  9 Haziran 2007’de Rusya Hükümeti tarafından kabul edilmiş olan  federal program,  “Köy birimlerinin sosyal gelişimi” adlı federal program,  “Eğitimi geliştirme” programı,  “Rusya Kültürü” programı, bütün bunlar 2025 yılı Güney Federal Okrugu strateji projesinin temelini oluşturuyorlar.

 

Bu programda doğa ve çevreyi koruyarak, ekonominin geliştirilmesi, günümüz gereksinmelerini karşılayan bir toplumsal yaşam amaçlanıyor.

 

Bu strateji gereğince, 2025’e uzanan yıllar boyunca Adigey, iyi bir toplumsal yaşam düzeyine erişmiş, en yeni teknolojileri kullanan bir ekonomiye kavuşmuş  olacak, bir region/idari bölge olarak da dış dünya ile güçlü ilişkileri olan, bütçesi için yardıma gereksinimi azalmış bir cumhuriyete dönüşecek.

 

Bu amacı gerçekleştirmek için de en çok şu noktalar üzerinde çalışılacak:Toplumsal gelişme, ekonomiyi ayağa kaldırma ve güçlendirme, ekonomik tesisleri rekabet edecek bir düzeye çıkarma, değişim ve dönüşüm.