...................
...................

KABİNE TOPLANTISI
Basın Merkezi

Adige Mak, 10 Haziran 2009
Çeviri:  HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

AC Bakanlar Kurulu, Başbakan Murat Kumpıl başkanlığında, “Adigey Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların yıkılmaya yüz tutmuş eski konutlardan taşınmaları” konulu cumhuriyet programını görüşmek üzere toplanıp konuyu görüştü.

 


AC Konut, Taşımacılık ve Yol Hizmetleri Bakanı Valeri Kartamışev’in açıklamalarına göre,  “2002-2010 dönemi konut inşaatı programı” adlı federal program çerçevesinde, “Devlet konutlarının zamana uygun biçimde yeniden inşa edilmeleri” konulu karar, 2002’den beri cumhuriyette uygulamaya konmuş bulunuyor. 2002 yılında AC bütçesinden, bu iş için 765 bin Ruble (*) ayrılmıştı, bu yılki federal bütçe tahsisatı 24 milyon Ruble’ye ulaşmış durumda. Böylece 7 yıllık bir süreçte 217 milyon Ruble üzeri bir para kullanılmış oluyor. Bu paranın 150 milyonu federal bütçeden, 32 milyonu Adigey bütçesinden tahsis edildi. 35 milyon Ruble de özel bütçe  gelirlerinden sağlandı. Bugüne değin 677 Adigeyli yıkılma tehlikesi geçiren eski binalardan tahliye edilerek yeni konutlara yerleştirildi.

 

Başbakan Murat Kumpıl’ın açıklamasına göre, AC Devlet Başkanı sorunun çözümü konusu üzerine eğilmiş bulunuyor. Başbakana göre, yerel kuruluşların, bir an önce gerekli paraları almaları  ve daha yukarıda değinmiş olduğumuz  programı kısa bir sürede gerçekleştirmeleri için, tahsisatın vaktinde verilmesi gerekiyor. Ayrıca yıkılma tehlikesi saptanan konutlardan  tahliye edilecek kişiler için gönderilen tahsisatın bir bölümünün olsun yeni konutların inşasında kullanılması  önerileri de uygun karşılandı.

 

“Konut inşası üzerine diğer programlar arasına Sbebank’ın verdiği ipoteklerden de  yararlanmak olanaklı olacaktır” dedi Murat Kumpıl. “Bu arada konut inşaatları için  tahsis edilecek yerlerin de, bir an önce o yerler yerel yönetimlerince   belirlenmeleri gerekiyor”.

 

(*) 1 Doların, 30 Ruble ettiği söyleniyor. -HCY