...................
...................

BAŞKAN THAKUŞIN, YARDIM VAADİNDE BULUNDU
ǒARE Fatim

Adige Mak, 26 Haziran 2009
Çeviri:  HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Dün Adige Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thakuşın, Cace (Giaginsk) rayonu Sergiyevski köy okrugu’nun  (Сергиевскэ къоджэ псэупIэ) Tambovski mezrasını (kutır/birkaç evlik köy) ziyaret etti. Başkan’a Başbakan Murat Kumpıl, bazı bakanlar, genel müdür ve daire başkanları eşlik ettiler.
 


Başkan’ı  Tambovsi mezrası girişinde AC Yerel Yönetimler Koordinasyon Komitesi Başkanı  Z. Atejıha, Cace rayonu yönetimi Başkanı A. Çerkov, Sergiyevsk köy okrugu  Başkanı V. Şultsev karşıladı.

 

İlk konuşmayı yapan, Cace rayonu yerel yönetimi Başkanı Anatoliy Çerkov, AC Devlet Başkanı’nın, vakit ayırıp dert ve sorunları yerinde incelemek üzere  rayona gelmiş olmasını, en çok da Tambovski mezrasının sorunlarıyla ilgilenmesini ve yardım vaadinde bulunmasını sevinçle karşıladığını söyledi. Ardından Sergiyevski köy okrugu (псэупIэ)  üzerine bir bilgilendirmede bulundu. Buna göre, köy okrugu nüfusu 3. 101, rayonda işi olan sayısı  593, işsiz sayısı da 1. 189 kişi. Cace rayonu tamamında 13 köy okrugu var. Rayon halkı üretici çiftçi, her yıl bol ürün kaldırılıyor. Toprak en verimli biçimde işleniyor.

 

A. Çerkov’un ardından Başkan Aslan Thakuşın bir konuşma yaptı. Tambovski halkına hitaben, bakanlarla birlikte köyleri dolaşmakta olduğunu ve bugün aralarında bulunduğu için mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan doğrudan, yüzyüze görüşmelerle sorunların daha iyi anlaşılacağına ve çözüleceğine ilişkin inancını belirtti. Ardından Adigey’in ekonomik anlamda gelişmesi için yapılan çalışmaları köylülere anlattı. Başkan, ekonomik krizin, birçok yere göre Adigey’e daha düşük düzeyde yansıdığını ve bundan sonrası için de güçlüklerin üstesinden gelineceği umudunu taşıdığını söyledi.

 

Cace rayonunda işsiz oranının yüzde 33 olduğunu, bunun  cumhuriyetteki en yüksek işsizlik oranı olduğunu belirten Aslan Thakuşın, çözüm konusunda elden gelenin yapılması direktifini verdi.

 

Ardından köylüler isteklerini dile getirerek  Başkan’a sorular yönelttiler:Bir Kültür Evi (культурэм и Унэ), çocuk yuvası olmadığını, akşamları sokakların aydınlatılmadığını, bir ”ilk yardım merkezi” ile yangın söndürme araçlarının bulunmadığını, doğal gaz verilmesini  ve bir artezyen kuyusu açılmasını istediler, doğumevinin köyde kalmasını, yeterli hekim ve sağlık elemanı gönderilmesini  talep ettiler.

 

Kültür Evi, ekonomik iflas nedeniyle bir işadamına satılmış. Bu yüzden gençlerin kutırda gidecek bir oturma yerleri kalmamış. Bu konuda Aslan Thakuşın Kültür Evi’nin geri alınması için uğraşacağı sözünü verdi. Başkan, lambalar konarak köy sokaklarının aydınlatılması için Z. Atejıha’ya talimat verdi. Ayrıca Tarım Bakanı Yuriy Petrov’a da, en kısa sürede evlere doğal gaz verilmesi konusunun  öncelikli olarak programa alınmasını buyurdu. Devlet Başkanı, tüm sorulan soruları açıklıkla yanıtladı ve sorunların çözümlenmesi için elinden geleni yapacağı sözünü verdi.

 

Ardından Aslan Thakuşın, ”Artel-Raduga” kuruluşunu ziyaret etti, hasat işlerini yerinde izledi ve çiftçilerle söyleşide bulundu.

 

“Bereketli hasat memnuniyet verici. Olumsuz hava koşullarına karşın, iyi bir ürün devşirmeyi bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 500 bin kental (центнер) ürün devşirmiştik. Tanrının izniyle bu yıl 400 bin kental devşirmeyi bekliyoruz. Ürünsüz kalmayacağız” dedi Başkan.