...................
...................

TAMBOVSKİ KÖYLÜLERİ BAŞKANDAN MEMNUN
L’EHUSEJ Haceretbıy
Adige Mak, 17 Temmuz 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Adige Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thakuşın Aslan, 25 Haziran günü Cace (Giaginski) rayonu Tambovski köyüne (kutır) gitmişti (Bkz.  “Başkan Thakuşın, yardım vaadinde bulundu”, CC Haberler, 26 Haziran 2009 ). Köye, köylülerin Devlet Başkanına gönderdikleri dilekçeler nedeiyle gidilmişti.


Tüm köy halkı, neredeyse köy okulu (гурыт еджапIэ) önünde toplanıp, Başkan’ı karşılamıştı. Başkan’a çok sayıda soru yöneltilmişti. Köylüler ilk istek olarak, daha önce sahip oldukları  kültür evlerinin satılmış olması nedeniyle, toplanacakları bir yerlerinin kalmadığını söylemiş, yardım isteğinde bulunmuşlardı.

“Uzunca bir süre önce, köyde iki katlı ve taştan (ермэл туф) yapılma güzel bir kulüp binası vardı. Burası köylülerin buluşma yeriydi. Burada bayramlar kutlanıyor, evlilik işlemleri, düğünler yapılıyor ve kapalı  spor salonunda da gençler sporla uğraşıyorlardı. Sadece Tambovski değil, komşu köylüler de bu yerde çoğunca toplantılar düzenliyorlardı. Şimdi köylüler bir buluşma ve dinlenme yerlerinin kalmamış olması nedeniyle zor durumdalar. Kültür Evi,  yıkılmaya yüz tutmuş ve sonunda  bir adamına satılmıştı. Köylüler kültür evlerinin geri alınması için ilgili  makamlara istekte bulunmuş, ancak yanıt alamamışlardı. Sonunda Başkan’dan bir kültür evi isteğinde bulunmuşlardı, Başkan da yardımcı olacağı sözünü vermişti. Şimdi bu söz yerine getirilmiş bulunuyor:Kültür Evi’nin köylülere geri verilmesi kararlaştırıldı. Bundan böyle, orası, eskiden olduğu gibi, yeniden bir toplantı ve dinlenme yeri olacak. Bu karar nedeniyle sadece Tambovski halkı  değil, köy okrugumuz (къоджэ кой псэуп1э) köyleri köylüleri de bu desteği nedeniyle Başkan’a teşekkür ediyorlar” dedi Tambovski köyünün de içinde yer aldığı Sergiyevski Köy Okrugu (*) Başkanı Viktor Şultzov.

Görüştüğümüz köylüler Köy Okrugu Başkanı’nın  sözlerini paylaştıklarını bildirdiler. Sözgelişi Tambovski köyünden konuştuğumuz bazı kişiler şunları söylediler.

Geri alınan Kültür Evi Başkanı Bayan Valentina Gorbunova: “Başkanımız Thakuşın Aslan’ın bize karşı göstermiş olduğu bu yardım ve destek  nedeniyle kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve ona uzun bir ömür diliyoruz. Başkan köyümüze sevinci ve neşeyi geri getirdi. Orası köylülerimizin akşamları bir buluşma yeri idi. Orada dinletiler sunuluyor, eğlentiler ve akşam buluşmaları gerçekleştiriliyordu. Çok yakında spor salonunu da faaliyete geçireceğiz. Kütüphane bölümünü de hizmete sokacağız”.

Kültür Evi görevlilerinden Tamara Tkaçenko: “Başkanımız köyümüze sonsuz bir sevinç getirdi, ona teşekkür için dilim yetmiyor. Köyün böyle bir ortak eve sahip olması ne güzel bir şey…”

Sokakta karşılaştığımız bir köy kadını olan Mariya Kapitonova: “Gece gündüz, Başkanınımız Thakuşın Aslan’a uzun bir ömür bahşetmesi için Tanrıya dua ediyorum. Yitirdiğimiz buluşma ve eğlenme yerimizi bize yeniden kazandırdı. Şimdi orası çok kişinin uğrağı ve dinlenme yeri olacak”.

Viktor Şultzov’un söylediğine göre, şimdi sıra kültür evinin onarımı için para bulunmasına  kalmış. Onarım için 450 bin Ruble gerekiyor. Köy okrugu bütçesinden 150 bin Ruble verilecek, kalanı da  varlıklı  okrugluların yardımlarıyla karşılanacak.

Köylülerin diğer istekleri arasında ilk yardım aracının/amblansının hurdaya çıkmak üzere olduğu, bu nedenle yeni bir ambulans verilmesi, Rayon merkezi Cace bedesinden gelen otobüsün, şimdilerde olduğu gibi,  köy yakınında durarak değil, Tambovski köyünün içinden geçerek yolcu alması ve köy meydanları ile ana cadde ve sokakların  elektriğe kavuşturulmaları, bütün evlere su ve doğal gaz verilmesi, köy okulunun onarılması, vb bulunuyordu. Devlet Başkanı, köylülerin isteklerini yerine getireceği, eksikliklerin giderileceği  sözünü vermişti, şu sıralar gerekli işlemlerin yapılmakta ve projelerin de  hazırlanmakta  olması, köylüleri sevindirmiş bulunuyor.

“Köylüler süt ineği besliyorlar, ancak ürettikleri sütü düşük fiyatlarla Dondukovskaya (Hacemıkohabl) beldesindeki peynir  imalathanelerine satıyorlardı. Köylüler Başkan’dan yardımcı olmasını istemiş ve yardım sözü de almışlardı. Soruna bir çözüm bulunabildi mi?” diyerek Viktor Şultzov’a  sorduk.

“Evet, Başkan’ın işe el atması önesinde sütün litresi 6 Ruble’ye satılıyordu. Şimdi 8 Ruble’den satılmaya başlandı, artı olark üreticiye litre başına 2 Ruble sübvansiyon/yardım  yapılıyor, böylece 1 litre sütün  10 Ruble getirisi oluyor. Herkes Başkan’dan çok memnun” dedi Sergiyevski Köy Okrugu Başkanı V. Şultzov.

Başkan’a ilişkin bu tür sözleri Sergiyeski Köy Okrugu merkezinde ve en çok da Tambovski köyünde sık sık dinledik. Köy (kutır) halkı, AC Devlet Başkanı Thakuşın Aslan’a ilettikleri dileklerinin gerçekleşmekte olduğunu görmenin mutluluğu içindeler.

Bilgi Notu:
(*) Köy Okrugu (Къоджэ кой псэуп1э), en küçük ve en alt idari birim. Örneğin Adigey Cumhuriyeti’nde de rayonlar  köy okruglarına ayrılıyor. Birkaç köy bir okrug biçiminde birleşiyor ve bir belde ya da köy, okrug  merkezi oluyor ve okrug ya da oaraya bağlı köyler bir merkezden yönetiliyor. Okrugun seçilmiş bir meclisi ve yine bu meclis tarafından oluşturulmuş bir başkanı ve yürütme kurulu, karar alma yetkisi ve kendi özel bütçesi bulunur. Ancak RF’deki köy okrugları, İsviçre’deki özerk bucaklar (Gemeinde) kadar özerk ve yetkili değildirler -HCY