...................
...................

AC BAŞBAKANI MAYKOP RAYONUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
THARKOHO Adam

Adige Mak, 08 Ağustos 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

AC Başbakanı KUMPIL Murat 6 Ağustos günü, güneydeki turistik Maykop rayonu merkezi Tulski beldesine gitti. Başbakan’a AC Ulaştırma Bakanı Valeriy Kartamışev ile Maykop rayonu Başkanı Yevgeniy Kovalev eşlik ettiler.

 

Başbakan Kumpıl, rayondaki inşaat ve ticaret faaliyetlerini izlemek ve ulaşılan süreci öğrenmek amacıyla, bu işleri yürüten ilgili sektörler temsilcileri ile görüşmelerde bulundu.
 


Başbakan, özellikle Kamennomostski beldesine doğal gaz verilmesi çalışmalarıyla ilgilendi. İlgili firmanın çalışmaları cumhuriyet üst düzey yöneticilerinin eleştirilerine yol açmaktaydı. Başbakan çalışmaların hızlandırılması için ilgililere gerekli talimatı verdi. Gerekli para, AC bütçesinden aksatılmadan ödeniyor. Ayrıca Kamennomostski’ye içme suyu verilmesi projesi de öncelik taşıyan işlerden biri olarak belirlendi.

 

Kumpıl Murat: “Bu iki işin tamamlanması stratejik önemde. Bu nedenle inşaat firması mensupları, rayon ve cumhuriyet yetkilileri olarak birlikte çalışmamız, kısa bir süre içinde bu iki görevi tamamlamamız gerekiyor. O zaman bu yer halkının yaşam kalitesini yükseltmiş olacağız. Bu sorumluluk, Devlet Başkanımız Thakuşın Aslan tarafından bizlere yüklendi” dedi .  

 

Oto yollarının onarılmaları, ortaöğretim okullarının ve çocuk yuvalarının iyileştirilmeleri, turizmin geliştirilmesi konularında Maykop rayonunda yapılan çalışmalar da ele alındı. Rayona toplam 600 milyon Ruble tutarında bir yatırım projesi gereğince sermaye akması bekleniyor.

 

Toplantıya katılan işadamları ile yerel yönetimler temsilcileri Başbakan’a sorular yönelttiler. Başbakan da, elden gelen yardımların kendilerine verileceği vaadinde bulundu.

 

Tulski beldesi 16 No’lu ortaöğretim okulu spor salonunun onarımı çalışmaları da Başbakan tarafından denetlendi. Onarım için gerekli para AC Hükümeti örtülü ödeneğinden gönderildi. Onarım işleri “Vaş dom” adlı firma tarafından yerine getiriliyor. Ciddi çalışmalar yürütülmekte olması Başbakan tarafından takdirle karşılandı. Bu yıl 30 Eylül (Iоны­гъо) tarihine kadar spor salonu onarımının tamamlanması kararlaştırıldı.