...................
...................

ANAVATANDAN İKİ ARAŞTIRMACI UZUNYAYLA'DA
ÇN
CC Haber Merkezi, 19 Ağustos 2009

                         
...................
 
...................

Adigey Devlet Üniversitesi`nden MİJEY Madina Pasti ile Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi`nden TABİSH Murat Uzunyayla bölgesindeki Adigelerin sözlü edebiyatını, geleneklerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını ve halk hekimliğini araştırmak üzere Türkiye'de bulunuyorlar.  

 


Kayseri'de Uzunyayla Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı ekip şu ana kadar Uzunyayla Adige kültürünü derinliğine yaşamış pek çok değerli thamade ve guaşelerle görüşmeler yaptı.

Doğumdan ölüme kadar Uzunyayla Adigelerinin yaşantısında yer alan maddi ve manevi bütün kültür öğelerini bilimsel olarak derleyen, araştıran ve değerlendiren halkbilimcilerimiz, kuşkusuz ki bu çalışmalarıyla ulusal kültürümüzün doğru bir biçimde işlenmesine, değerlendirilmesine ve yorumlanmasına önemli katkılarda bulunacaklardır.

Ekibin Türkiye içindeki çalışmaları Eylül ayı başlarına kadar devam edecektir.