...................
...................

MEDVEDEV’IN SON Ş’AÇE TOPLANTISI
THARKOHO Adam

Adige Mak, 1 Eylül 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, 28 Ağustos 2009’da yazlık kıyı kenti Ş’açe’de (Soçi) Kuzey Kafkasya regionları/cumhuriyet ve illeri  müftüleri ve din görevlileri ile üst düzey yöneticilerinin katıldığı  bir toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thakuşın Aslan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Güney Federal Okrugu’ndaki yetkili temsilcisi Vladimir Ustinov da katıldılar. Toplantıya Adige Cumhuriyeti ve Krasnodar Kray (Пшызэ шъолъыр) Müslümanları Müftüsü Yemıj Nurbıy da  katıldı.
 


Toplantıyı, Müslümanların kutsal  Ramazan Ayı’nı gelişini tebrik ederek Dimitriy Medvedev  açtı. Her dinden Rusya yurttaşları gibi, Rusya Müslümanlarının da ülkenin ekonomik, sosyal ve savunma alanlarındaki katkılarının önemine değinen Medvedev, değişik kültürlerin ve ulusların yan yana yaşadığı Kuzey Kafkasya’nın, bu açıdan Rusya’nın diğer rayonlarından çok daha farklı olduğunu söyledi. Rusya’daki 182 ulusun (лъэпкъ) 157’sine mensup insanların Kuzey Kafkasya’da bir arada yaşamakta olduklarını belirtti. Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde yaşayan Müslümanlar büyük bir topluluk (щэнитIум ехъу) oluşturuyorlar. Dmitri Medvedev Müftülük Kurumu’nun önemli olduğunu, diğer devlet kuruluşları ile birlikte, gençleri yüce amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitmede Müftülüklerin  yardımcı olduklarını vurguladı. Bu son yıllarda Kuzey Kafkasya’da İslam dini kuruluşlarının bir gelişme kaydetmiş olduğunu vurguladı: Her yıl en az 100 cami inşa ediliyor, her yıl 15 bin Müslüman hacca gidiyor. Bir hafta önce Çeçen Cumhuriyeti’nde bir İslam Üniversitesi açıldı, ki bu üniversite Kafkasya’daki üçüncü üniversitedir, dedi.

 

Medvedev cumhuriyetler başkanlarına, din görevlilerinin ekstremizme (uç akımlara), ırk ayırımına ve sosyal çatışmalara karşı çıktıklarını, bunun çok sevindirici bir olgu olduğunu belirtti.

“Federal hükümeti en çok kaygılandıran şey gençlerin iyi eğitilmeleri sorunudur. İslam din görevlileri de aynı kaygıları paylaşıyorlar” dedi Dimitriy Medvedev.  “Ancak, üzülsek de, yasadışı örgütlerin (бандформирова­ние) gençleri ağlarına takmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu nedenle Kuzey Kafkasyalı gençlerle birlikte sürdürülecek bir çalışma programının hazırlanmasının yerinde olacağı kanısındayım”.  

 

Devlet Başkanı Medvedev’in önerisi, bu programın eğitim ve yetiştirme amaçlı olması, gençlere iş bulunması ve tatil yapmaları gibi konuları kapsıyor.

 

Toplantıda enformasyon işleri de ele alındı. Kuzey Kafkasya regionları başkanlarının önerileri de, İslam dininin insani özelliklerinin benimsetilmeleri için kitle iletişim araçlarından (СМИ-хэм) yararlanılması, aynı zamanda, çok sayıdaki ekstremist sitenin yer aldığı İnternet dünyasının dikkate alınması, internetten etkili olarak yararlanılması   biçiminde olmuştur.

 

“Kitle iletişim araçları ile o tür konularla başa çıkmak  kolay olmaz, ama  gerekiyor, o konuda da çalışmalıyız” dedi Dmitriy Medvedev. Ayrıca bir İslami telekanal kurulmasına da taraftar olduğunu söyledi.

 

Medvedev, dış ülkelerdeki İslam üniversitelerinde öğrenim gören   gençlerimizin yalnız bırakılmamaları, onlara eğitim olanağı sağlayan İslami merkezlerle uzun vadeli sözleşmeler yapılması gereğine de değindi.

 

İnguşetya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yunus-Bek Yekurov, Vehhabiliğin Kafkasya’da kök saldığını, Vehhabiliğin cumhuriyetler için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Bunun üzerine Dmitriy Mededev sorunların tüm açıklığıyla ortaya konmalarını yararlı olacağını  söyledi ve ekledi: Ancak şu anki görüşme konumuz “İslam ekstremistleri” değil, hiçbir dini temel almayan ekstremistler/haydutlardır, dedi.

 

“Müftülerin güç ve yetkilerini  artırmamız gerekiyor, çünkü Müftüler saygınlanmadığı, onlara gereken değer verilmediği  sürece,  ele alacağımız sorunlara kalıcı çözümler bulamayız. Bu konuda devletin ve Devlet Başkanı olarak da benim sizin yanınızda olacağımdan kuşku duymamalısınız” dedi Dmitriy Medvedev.

 

Toplantı sonlarına doğru Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thakuşın Aslan da konuştu, Adigey devlet kuruluşlarının Hıristiyan ve Müslüman görevlilerin çalışmalarına destek verdiğini ve bu desteğin sürdürüleceğini söyledi.

 

“İki ana dinin  mensupları olan dini önderler  ulusal ve dini konularda el ele  önemli çalışmalar yürütüyorlar” dedi Thakuşın Aslan.  “Bundan sonrası için de toplumsal konulu işlerde elbirliği içinde olacağımızdan kuşku duymuyorum. Adigey’de ulusal gelenek ve görenekler, yaşlılara saygı gibi geleneksel özelliklerimiz  öğretiliyor. Ulusal ve dinsel köken gözetilmeksizin insana değer vermenin önemi kavratılıyor”

 

Adigey Cumhuriyeti ve Krasnodar Kray (Пшызэ шъолъыр) Müslümanları Müftüsü Yemıj Nurbıy de,  “Güzel ve örnek insan, bir insan olmanın taşıdığı değer ve insan olmanın sağlayacağı güç,  çocuklara kavratılacak olursa, büyük bir iş başarılmış olacaktır” dedi.