...................
...................

ADİGEY TOPLUMSAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRİYOR
AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu

Adige Mak, 18 Eylül 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Rusya Federasyonu üyesi 83 regiondan sadece iki regionun, Adigey Cumhuriyeti ile Kabardey-Balkarya’nın maaş ödemeleri konusunda herhangi bir borçlanma durumları yok.
 


 

Federal İşçi Bulma Kurumu Başkanı Yuriy Gerçiy, bu bilgiyi, “Rusya Gazetesi’ne” verdiği ve regionlardaki işsizlere iş bulunması konulu demecinde açıkladı.
 

Adigey’in borçlanmadan, yani kendi bütçe olanakları çerçevesinde işsizlere ve çalışanlara ödeme yaptığı bilgisi, 11 Eylül’de Güney Federal Okrugu (GFO) devlet başkanları ile RF Başbakan yardımcısı Dmitriy Kozak ve RF Devlet Başkanı’nın GFO’ndaki yetkili temsilcisi Vladimir Ustinov’un katıldığı bir toplantıda açıklandı.
 

Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thakuşın Aslan da, “Toplantıda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’in,  Kafkasya’nın ekonomik ve sosyal gelişmesi bağlamında Ş’açe (Soçi) kentinin büyük bir kaplıca kentine dönüştürülmesi konusuna büyük bir önem verdiği, bunu bir devlet politikası olarak gördüğü de açıklandı. Bu arada toplantıda yeni iş alanları yaratılması, sosyal gelişme programlarına destek verilmesi, ekonomik sorunlara ve ticarete daha fazla önem verilmesi gerektiği de belirtildi. Region bütçelerinden yeni sosyal sorumluluklar yüklenilmesi, işsizlere parasal yardımlarda bulunulması,  sosyal sorunların çözümü içerikli çalışmaların yoğunlaştırılması gereği üzerinde duruldu” dedi.