...................
...................

ADİGEY’DE BARIŞÇI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
ǒARE Fatim

Adige Mak, 19 Eylül 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

15 Eylül 2009 günü Adigey Devlet Başkanı Thakuşın Aslan ile Adigey ve Pşıze Şotlır (Пшызэ шъо­лъыр; Krasnodar Kay) Müslümanları Müftüsü Yemıj Nurbıy, birlikte, Moskova’da Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdari İşler Başkanı Başardımcısı Vladislav Surkov ile bir görüşme yaptılar. Toplantı, bir süre önce, 28 Ağustos’ta Ş’açe’de RF Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev başkanlığında yapılan, Kuzey Kafkasya yöreleri başkanları ile müftülerinin katıldığı bir toplantıyı izliyor (*).
 


Toplantı ve toplantıda ele alınan ana konular üzerine Müftü Yemıj Nurbıy’dan gerekli bilgileri almaya çalıştık. Müftümüzün açıklamasına göre, en çok üzerinde durulan konu,  Kafkasya’da devlet görevlileri ile din görevlilerinin birlikte çalışmalarını geliştirme ve yaygınlaştırma konusuydu. Din adamları ile devlet yetkililerinin birlikte çalışmaları gerçekleştiğinde, kavga ve karışıklıkların yatıştırılabilecekleri görüşü benimsenmiş bulunuyor. Çünkü Kafkasya, günümüzde Rusya’nın anahtarı konumunda.

 

“Biz,  din görevlileri olarak bizler, politik işlere karışma ve görev alma gibi amaçlar taşımıyoruz, bizim ana amacımız, RF Devlet Başkanı D. Mededev’in kişilere moral/güç kazandırma, kendine güven duygusunu geliştirme konulu programına destek olmaktır” dedi Müftü Yemj Nurbıy.  “Bugün gençlerimiz arasında yoldan sapanlar, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olanlar az değildir. V. Surkov’un  ‘Birlikte ve bir dayanışma içinde yapmamız gerekenler işler neler olabilir? ’ doğrultulu sorusuna Thakuşın Aslan yerinde ve inandırıcı yanıtlar verdi”

 

Ben de, V. Surkov’un ilk sorusuna, ‘Dini görevlerini yerine getirmek isteyen gençler için profesyonel/üst eğitim verecek okullara gereksinim duyuyoruz, bu konuda gerçekçi çözümler üretmeliyiz’ dedim.  ‘Diğer cumhuriyetlerin aksine Adigey’de hiçbir dini öğretim kurumu bulunmadığını Surkov’a açıkladım, örnekler verdim. Sözgelişi Dağıstan Cumhuriyeti’nde 70 medrese ve 2 bin üzeri cami bulunuyor, 2 milyon üzeri insana da dini ibadetini yerine getiriyor. Çeçen ve İnguş cumhuriyetleri de aynı durumda. Adigey’de 20 yıldan beri bir Müftülük Merkezimiz (ДиндэлэжьапIэ) var ve 20 yılda Adigey’de 38 cami inşa edildi. Ancak camilerde görevlendirebileceğimiz, yüksek öğrenim görmüş sadece 6 din görevlimiz var’, dedim. Bunun sözlerim üzerine V. Surkov, gelecek yıl Adigey’de Kabardey-Balkarya İlahiyat Akademisi’nin bir kolunun açılması için çalışacağı sözünü verdi”.   

 

Surkov’a ikinci sorum, Adigey’deki camileri ayakta tutma sorunu üzerineydi. Sorunlar arasında camilerin elektrik ve yakıt (gaz) giderleri de var. Okul ve çocuk yuvaları gibi camilerin de masrafları var. Para bulamadığımızı, yaşlı başlı kişilerin emekli aylıklarından ayırdıkları paralarla bu hizmetleri karşılayamadığımızı Surkov’a söyledim ve bu konuda da bir destek sözü aldım. Bize 4 milyon Ruble tutarında bir para (tahsisat) göndermeye çalışacağını söyledi.

 

Toplantıda devlet görevlileri ile din görevlilerinin anlaşma, dayanışma ve bir birliktelik içinde çalışmaları konusu üzerinde duruldu. Adigey’de şu sıralar ekstremist (uç)  ve Vehhabilik (Suudi Arap mezhepçiliği) akımları görülmüyor. Ama bunları “özendirmeye çalışan” kişilerin bulunduğu da biliniyor. Bu gibi akımlarla mücadele konusu üzerinde de duruldu. Ayrıca Adigey’de bulunan iki dini merkezin (**) sıkı bir dayanışma içinde, barış ve huzur içinde çalışmalarda bulunduklarını toplantıda belirttim” dedi Yemıj Nurbıy.

 

Bilgi notu:

(*) Medvedev’in sözkonusu Ş’açe toplantısı için Bkz.  “Başkan Thakuşın Din Görevlileri ile Toplantı yaptı” yazısı, 11 Eylül 2009, CC, Haberler. -HCY

(**) İki dini merkez, “Adigey Cumhuriyeti ve Pşıze şotlır Müslümanları Dini Merkezi-Müftülük” ile “Adigey Cumhuriyeti ve Maykop Başpiskoposluğu”dur. -HCY