...................
...................

ADİGEY, Ş’AÇE’DEN ZAFERLE DÖNDÜ
AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu

Adige Mak, 23 Eylül 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

16 yatırım sözleşmesi imzalayan Adigey Cumhuriyeti,  Ş’açe’den zaferle döndü. “Ş’açe-2009” VIII. Dünya Yatırımcı Forumu’nda Adigey Cumhuriyeti 16 yatırım projesini imza altına almış bulunuyor, bu yolla Adigey’e toplam 26 milyar Ruble gelecek. 23,3 milyar Ruble’lik bir yatırımı öngören 9 sözleşme AC Başbakanı Kumpıl Murat tarafından imzalandı, 3,5 milyar Ruble tutarındaki 7 sözleşme ise AC yerel yönetimler başkanları tarafından imza altına alındı.
 


Bugün Adigey, ekolojik açıdan Rusya’nın en iyi regionları/yöreleri içinde yer alıyor, ticaret, iş kurma ve yatırım olanakları yönünden çekici bir yer. Adigey,  kurulacak işletme ve tesisler için yatırımcılara destek ve olanaklar sağlıyor. AC, Ş’açe’de düzenlenmiş olan foruma katılmakla, yatırım projelerini seçkin işadamı ve yatırımcılara sunma, tanıtma ve görüşme olanaklarını da elde etmiş oldu. Adigey, en çok önem verdiği turizm, sanayi, tarım, ticaret ve diğer sektörlere ilişkin sözleşmeler de imzalamış bulunuyor.

 

Sözgelişi, Adigey turizmini gelişmede motor işlevi görecek olan “Weşuten” (Ошъутен) termal tesisleri, güzel bir yer olan Yavorovaya yaylası yakınında (гъэхъунэу Явороваям дэжь) 3 milyar Ruble’lik bir yatırımcı sermayesi ile kurulacak. Proje uyarınca, Fışt Dağı (2854 m) ile Weşuten Dağı (2804 m) yörelerinde kayakçılık yolları ve tesisleri de kurulacak. Ğozerıptl dağ sırtlarına çıkma olanağını sağlayacak yollar –tele yollar-  yapılacak, ayrıca hemen her tarafta modern/lüks oteller de inşa edilecek.  

 

Adigey yöneticilerinin yürüttüğü politika, cumhuriyet halkı için konut üretmeyi ve halkın yaşam düzeyini yükseltmeyi de içeriyor. Bu konuda Tahtamukay rayonunda “Solneçnıy” (Güneşli) adı altında konutlar inşa edilmesi için de bir sözleşme imzalandı. Burada çok katlı ve daireli 13 apartman inşa edilecek, tesislerde sağlık, spor, ticaret, kültür ve dinlenme üniteleri de yer alacak ve tesisler için toplam 6 milyar Ruble harcanacak.

 

AC Başbakanı Kumpıl Murat, ayrıca 3,3 milyar Ruble yatırımla Tahtamukay rayonunda inşa edilecek Lojistik Merkez ile 7 milyar Ruble yatırımla yapılacak olan Krasnogvardeyski rayonundaki “Veles”  ısıtma kompleksi sözleşmeleri, Koşhable rayonunda Hollanda teknolojisi ile ve 2 milyar Ruble ile 7 hektarlık bir arazi üzerinde kurulacak olan elektrik santralı, 500 milyon Ruble üzerinde bir parayla Tewçoj rayonunda kurulacak olan Lojistik Park ve konteynır terminali sözleşmeleri de imzalandı.  

 

Adigey Cumhuriyeti, geçtiğimiz yıllardaki Ş’açe forumlarında imzalamış olduğu sözleşmelere her türlü yardım ve kolaylığı sağlamış bulunuyor. Bu yıllarda Rusya bütününde bir kriz durumu yaşanmasına karşın, hiçbir sözleşmeyi yüzüstü bırakmadı, uygulamaları ertelemedi. Adigey bundan sonraki sözleşmelerden doğacak sorumluluklarını yerine getirmeye ve projelere destek vermeye hazır. Adigey ile sürdürülecek işbirliğinin getirileri ortada: Yatırımcılara büyük olanaklar sağlanıyor, hukuksal destek ve düzenlemeler yapıyoruz ve onlara devlet güvenceleri sunarak çalışmaları sürekli olarak koruma altında tutuyoruz” dedi forum sonunda yaptığı konuşmasında AC Devlet Başkanı Thakuşın Aslan.

 

AC yönetiminin başarılı çalışmaları sonucu, bu son iki yılda, cumhuriyete giriş yapan yatırımcı sermayesinde büyük bir artış gerçekleşti, başka bir anlatımla, daha önceki beş yıla denk bir sermaye girişi sözkonusu.  Bu yılın ilk yarısında Adigey, sermaye girişi açısından Güney Federal Okrugu’nda ikinci sırada (yüzde 139,2 tutarında bir artış), Adigey, bu girişe 3,7 milyar Ruble sermaye ile katıldı. Şu sıralar 41 milyar üzeri yatırım yapılacak 40 kadar büyük proje uygulamada.