...................
...................

ADİGE/ÇERKES BİRLİĞİ ORGANİZASYON KOMİTESİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
NIBEJ Taise
Adige Psatle, 26 Eylül 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

23 Eylül günü Adigey Cumhuriyeti başkenti Maykop’ta Dünya Adige/Çerkes Birliği (Дуней­псо Адыгэ Хасэ/DAB) organizasyon komitesi toplandı. Toplantı Adigey Cumhuriyeti Başbakanı KUMPIL Murat başkanlığında yapıldı.
 


2-4 Ekim günlerinde DAB (Dünya Adige/Çerkes Birliği) VIII. Genel Toplantısı’nın Maykop’ta yapılması kararı alındı ve hazırlık çalışmaları başlatıldı. Toplantıya DAB Başkanı DZEMIH Kasbolet (Nalçik), Kabardey Adige/Çerkes Birliği Başkanı HAFITSE Muhamed (Nalçik), Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı   İdari İşler Başkanlığı İçişleri ile ilgili  yetkili temsilcisi KARÇAA Renat (Moskova), Karaçay-Çerkesya “Çerkes Adige Birliği” Başkanı ŞERCES Muhamed (Çerkessk), Shapsugh/Şapsığ (Шапсыгъ) Adige/Çerkes Birliği Başkanı ÇAÇUH Mecit (Soçi/Lazarevsk), Abhazya Cumhuriyeti Adige Birliği kolu Başkanı BEŞTO Aslan (Sohum), Adigey Cumhuriyeti (AC) Adige Birliği Başkanı Dünya Sambo Şampiyonu HAPAY Arambıy (Maykop) ve DAB yürütme kurulu üyesi MEŞFEŞŞU Necdet (Maykop) katıldılar. Toplantıya AC Devlet Başkanı danışmanı BAJE Ludmila, AC Devlet Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu İdari İşler Başkan yardımcısı MEŞLOKO Hamid, AC Ulusal İşler, Dış Ülkelerdeki Soydaşlarla İlişkiler ve Haber Alma Komitesi Başkanı HAÇEMIKO Vyaçeslav da gözlemci olarak katıldılar.

 

Toplantı AC Başbakanı Kumpıl Murat tarafından açıldı, Başbakan Adigey’in durumu ve gösterdiği gelişmeler üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Başbakan ekonomik krize karşın Adigey’in çalışma programında bir gerileme ya da duraklama yaşanmadığını da açıkladı.

 

“İyi ki, yeryüzüne dağılmış olan soydaşlarımızı bir araya getirme amaçlı bir DAB kuruluşumuz var” dedi Başbakan.  “Kuruluşumuzun amacı, dünyaya dağılmış olan Adige/Çerkesler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, birinin sorununu hepsinin sorunu haline getirmektir. Bugünkü toplantımız DAB VIII. Kongresini başarılı bir biçimde gerçekleştirme hazırlıkları üzerinedir”.
 

DAB Başkanı Prof. Dzemıh Kasbolet'te, “Toplantıya AC Başbakanı’nın ev sahipliği yapması, AC Hükümeti’nin bize destek  vermiş olması, büyük bir anlam taşıyor ve geleceğe ilişkin umutlarımıza güç katıyor” dedi.

 

“Daha önceki kongre deneyimlerinden yararlanarak, önemli bulduğumuz konuları gündeme almayı, böylece kongreyi başarıyla yürütebileceğimizi umuyorum” dedi Dzemıh.  “Kongre delegelerini ve kongreye çağrılacak konukların adlarını belirlemiş ve bunlara davetiyeler göndermiş  bulunuyoruz”.

 

Kongrenin ilk oturumunda, Çerkes cumhuriyetleri devlet başkanlarının, ayrıca Adige/Çerkes ulusu için özverili çalışmalarda bulunmuş ya da bulunmakta olan kültür insanlarına söz vermeyi düşünmekteyiz. İkinci gün oturumunda değişik konularda bilgilendirme konuşmaları yapmak isteyen konuklara söz vereceğiz. Daha sonra asıl kongre çalışmalarına geçeceğiz. En sonunda da bir basın toplantısı yaparak aldığımız kararları ve bunların neleri amaçladıklarını anlatmayı düşünüyoruz.

 

Dzemıh Kaspolet’in konuşmasının ardından, AC Adige/Çerkes Birliği Başkanı Hapay Arambıy da bir konuşma yaptı. Hapay Arambıy DAB Genel Kurulu üyelerinin değişik cumhuriyet ve ülkelerden Maykop’a geleceklerini, kongrenin yapılacağı yerin ve konukların ağırlanacağı yerlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kongrede ele alınmasını gerekli bulduğu konuları da belirtti Arambıy.

 

2-4 Ekim günlerinde yapılacak genel kurul çalışmalarını, 5 Ekim Adigey Cumhuriyeti’nin  kuruluş günü şenliklerinin izleyeceği, konukların kutlamalara alınacakları da açıklandı.  

 

Kabardey Adige/Çerkes Birliği Başkanı Hafıtse Muhamed, kongrede ele alınmasını gerekli gördüğü birkaç konu üzerinde durdu.

 

“Kongre boyunca yerel televizyonlarda (Nalçik, Çerkessk ve Maykop),  “Türkiye Çerkesleri”,  “Çerkes Ülkesi” (Шэрджэс хэку) ve “Adige Geleneği” adlı belgesel filmlerin gösterilmeleri uygun düşecektir. 18 yıl boyunca yapılan çalışmaları tanıtmak için, bunan önceki kongrelere ilişkin olarak çekilmiş olan filmleri de göstermemiz yerinde olacaktır.

 

Ayrıca Makkop’taki Adige Ulusal Müzesi’nde Adigelerin tarihi ve gelenekleri üzerine seslendirilmiş bir sergi düzenlenmesi de uygun olur. Dış ülkelerden gelecek Çerkes kardeşlerimiz için Adigece anadilimizde bir temsilin sahnelenmesi de güzel olur” dedi Hafıtse Muhamed.

 

Kabardey Çerkes yazı dilinde yayınlanan günlük “Adige Psatle” gazetesi yönetmeni, başyazarı ve milletvekili olan Hafıtse Muhamed, 2 Ekim gününden başlayarak, 5 Ekim gününe değin  “Adige Psatle”,  “Adige Mak” ve “Çerkes Ülkesi” (Шэрджэс хэку) adlı üç cumhuriyet gazetesinin, günü anlamına uygun düşecek bir tarzda,  tek bir sayı olarak çıkacaklarını da açıkladı.

 

DAB Genel Başkanı Dzemıh Kasbolet, Kabardey-Balkarya Çerkeslerinin isteğinin Hafıtse Muhamed’in yeniden Kabardey Çerkes Birliği başkanı seçilmesi doğrultusunda olduğunu söyledi. DAB yürütme kurulu üyesi KODZOKO Anatoli (Къуэ­­дзокъуэ Анатолэ) , kongre katılımcılarını bilgilendirecek yayınların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

 

KARÇAA Renat da “Adigey Cumhuriyeti 5 Ekim kuruluş ve egemenlik günü ile DAB VIII. Kongresi’nin aynı zamana denk düşmüş olması anlamlıdır, bu anlam Adige Ulusunun birlikteliğini işaret etmektedir. Başlanmış olan çalışmalar kararlılıkla yürütüldüğünde, halklar birleşebilir, bütünleşebilirler. Ele alınan konular ve yapılan yayınlar devlet politikalarına ters düşmüyor, bu da sevindirici bir olgudur” dedi.

 

Adigelerin sorunlarının gerçekçi bir biçimde ele alınmaları konusunda da Hafıtse Muhamed, Meşfeşşu Necdet, Çaçuh Mecid ve Şerces Muhamed birer konuşma yaptılar.