...................
...................

THAKUŞIN İNŞAAT ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
THARKOHO Adam

Adige Mak, 14 Ekim 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı THAKUŞIN Aslan 13 Ekim günü, dün  Maykop rayonunda idi. Başkana Başbakan KUMPIL Murat, Maykop rayonu Başkanı Yevgeniy KOVALEV ve daha başkaları da eşlik ettiler.

  


Başkan rayonda yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kamennomostski beldesine götürülecek gaz boru hattının ulaştığı noktayı, yapılanları ve yapılması gerekenleri sordu. Başkan, insanların uzun süreden beri bekledikleri doğal gazın bir an önce Maykop rayonu köylerine ulaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

 

Aslan Thakuşın, “Doğal gazı evlere ulaştırmak için tüm gücümüzü seferber etmeliyiz. Maykop rayonu halkının yaşam düzeyini yükseltmek için bu son yıllarda birçok ekonomik ve sosyal çalışma yürüttük.  “Güney Rusya” federal programı çerçevesinde Adigey’e gönderilen  5 milyar Ruble  paranın 2, 4 milyarını  Maykop rayonunun alt yapı çalışmaları için ayırdık. Maykop rayonuna, bu para dışında,  daha başka yardımlarda da bulunacağız” dedi.  

 

Ardından Başkan Kamennomostski beldesi girişinde inşa edilmekte olan su toplama (baraj) istasyonunu denetledi. Ayrıca federal program çerçevesinde beldede inşa edilmekte olan çok katlı ve daireli toplu konutları, yanındakilerle birlikte yerinde inceledi, gördükleri karşısında  memnun kaldığını belirtti ve teşekkür etti.

 

Ardından Başkan Kamennomostski beldesi halkına açık bir toplantı yaptı. Başkana önem taşıyan acil talepler iletildi. Sorular  konut, eğitim, sağlık ve turizm gibi konulara ilişkindi. Bu gibi konularda karşılaşılan sorunlar  Başkan’a anlatıldı. Kamennomostski beldesi Belediye Başkanı, işlerin sürüncemede kaldığı yerleri Devlet Başkanı’na gösterdi, Başkan da  sorular sordu. Devlet Başkanı sadece bu beldede değil, rayonun diğer belde ve köylerinde de insanların gereksindiği hizmetlerin süratle yerine getirilmelerini, işi gevşek gereği gibi yapmayanlar  için soruşturma açılacağını ve sert yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. İnsanların acil taleplerinin karşılanması için Başkan, hemen orada Bakanlara bir bir talimat verdi.