...................
...................

ADİGEY’DE TANITMA VE İŞARET LEVHALARINDA ADİGECE’YE DE YER VERİLMESİ İSTENDİ
SEAUH Goşnağu

Adige Mak, 30 Kasım 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

                         
...................
 
...................

Adige Cumhuriyeti Devlet Başkanı katındaki ‘Adigece Kurulu’ 25 Kasım günü bir toplantı yaptı. Toplantıyı  Eğitim ve Bilim Bakanı BEDANIKO Ramazan yönetti.

 

Toplantıda dört ana konu ele alındı. İlki yer adları, işyeri, köy, cadde ve sokak adları, işaret levhaları ve bunların halihazır durumu idi. Söz alıp konuşan tabela yazıcıları mevcut durumu ve o gibi konularda yapılan ya da yapılması gereken işleri anlattılar.  

 


Toplantıda  2010 yılı 0cak ayı sonuna değin bu tür işlerin bitirilmesi ilgililerden istendi.

 

İkinci konu dış ülkelerden dönüş yapmış olan Adigelere devlet dilleri olan Adigece ile Rusça’nın öğretilmesi ile ilgili programların hazırlanmaları üzerineydi. Bu konuda Bakanlık görevlisi SİTİME Sare bilgilendirmede bulundu. Buna göre, birkaç yıldan beri Adigece ile Rusça’yı öğrenmek isteyen öğrencilere ve yetişkin kişilere Adige Cumhuriyet Lisesi’nde eğitim veriliyor. Yararlanılan eğitim programı konusunda Kurul üyeleri ALIY Maryet, HAǒMIZ Mir ve MEŞFEŞŞU Necdet birer konuşma yaptılar.

 

Dil kurslarının da daha düzgün yürütülmeleri için 20 Aralık 2009 tarihine kadar yardımcı ders kitaplarının hazırlanmaları kararı alındı.

 

Üçüncü konu ise sahne gösterilerinin geliştirilmeleri üzerineydi. Bu konuda Kültür Bakanı yardımcısı  Ş’EVAPTS’EKO Aminet (ШъэуапцIэкъо Аминэт) bilgi sundu. En çok da ünlü sahne oyuncusu VICIHU Maryet’in (Уджыхъу Марыет) düzenlediği “Benim Adigece’m” (Сиадыгабз) adlı sahne gösterisi üzerinde duruldu. Bu oyunda dans, şiir ve ağıtlar (гъыбзэхэр) yer alıyor.  

 

Yeni, gösterişli ve zevkle okunacak Adigece kitap azlığı da gündeme getirildi, durum üzüntüyle karşılandı. Yayın azlığı para yokluğuna bağlandı, bu konuda AC Devlet Başkanı THAKUŞIN Aslan’a yazı yazılmasının, Devlet Konseyi-Xase’ye başvurulması istendi. Kurul üyesi MEŞFEŞŞU Necdet de bir Adigece Fonu oluşturulmasını önerdi.

 

Toplantıda Adigece Kurulu’nun 2010 yılı içinde yapacağı çalışmalar üzerinde de duruldu. Eğitim kurumlarının ve sivil örgütlerin Adigece’nin yaşatılması ve geliştirilmesi konusundaki görüşleri dikkate alınarak, bir ön plan hazırlandı. Değişik görüşlerin yer aldığı bu ön plan, öğrenilmesi ve tek bir plana dönüştürülmesi  amacıyla Kurul üyelerine dağıtıldı.

 

Toplantıda dış ülkelerden dönmüş olan Adigelerin devlet dillerini öğrenmeleri için yardımcı metot kitaplarının, ilkokul öğrencileri için de küçük görsel malzemelerin hazırlanmaları içerikli kararlar alındı.