...................
...................

NALÇİK'TE TOPRAK YASASI MİTİNGİ
CircassianCenter

Haber Merkezi, 12 Kasım 2009

                         
...................
 
...................

KBR'deki Çerkes sivil toplum örgütleri 17 Kasım tarihinde miting yapma kararı aldı.

Uzun zamandır tartışılan 131 numaralı federal yasanın (halk arasında bilinen adı ile Köyler Arası Toprak Yasası’nın) çözümü konusuna, cumhuriyetteki Adige sivil toplum örgütleri uzlaşma ile bir çözüm bulunmasını istedilerse de bu arzuları gerçekleşmediği gibi, ayrıca da yasanın meclise gelip görüşülen hali ile oyuna geldikleri anlaşıldı.

 


Bu duruma bir tepki olarak sivil örgütler 17 Kasım 2009 tarihinde Abhazya meydanında saat 12:00’de bir miting düzenleme kararı aldılar.

31 Ekim tarihinde parlamentonun aldığı karar sonucu, Balkarlara bu güne değin verilmiş olanların üzerine 100 bin hektar arazi daha verilmiş oldu.

Bundan daha önce de 340 bin hektar arazi Balkarlara verilmiş ve bu dağılım sonucunda 440 bin hektar araziye sahip olan Balkarlar, cumhuriyetin tüm otlaklarını da ellerine geçirmiş oldu.

Bu duruma göre cumhuriyet nüfusunun yüzde 14’üne sahip Balkarlar cumhuriyet topraklarının yüzde 34’üne sahip duruma geldiler.

Yasanın kabulünden sonra gelen tepkiler üzerine, 5 Kasım tarihinde hükümet yetkilileri, Adige Koordinasyon Kurulu ilgilileri ve Balkar sivil örgüt temsilcileri bir araya geldiler.

Adige sivil örgütlerinin sürekli savuna geldikleri fikir, bu tür alanların cumhuriyetin ortak malı olması ve cumhuriyetteki herkesin istifadesine açık olması idi.
Bu fikir aynı zamanda 131 numaralı federal yasaya da uygundu.
Fakat topraklar bu şekilde Balkar köylerinin eline geçtiği için cumhuriyetin diğer insanları mağdur ve topraksız duruma düştüler.

Bu toplantıda bulunan Balkar örgütleri ise, köyler arası toprakların tümünün Balkar köylerine dahil edilmesi gerektiğini ısrarla savunmaya devam ettiler.
Bu örgütler adına konuşan “Alan” temsilcisi Muhamed Abşayev ; “biz 131. yasayı istemiyoruz. Bu topraklar kullanılacak olursa Kabardeyler veya cumhuriyetteki başka halklar toprakları bizden kiralayarak kullanabilirler” dedi.

Bu arada Miting Organizasyonu Komitesi bir açıklama yaparak; ''Geçmişe baktığımızda bu topraklar hiçbir zaman Balkar köylerinin olmadı bu güne kadar.

Ortaya çıkan bu durum gösteriyor ki, toprak konusundan sorumlu KBR kamu görevlileri ile Balkar örgütleri anlaşarak Adige halkının haklarını gaspettiler.

Bu nedenlerden dolayı, Adige sivil toplum örgütleri düzenleyecekleri bir miting ile bu duruma razı olmayacaklarını göstermeye karar verdiler.

17 Kasım günü saat 12:00’de Abhazya meydanında düzenlenecek mitinge katılmak ve duymayan herkese duyurmak üzere halkımıza çağrı yapıyoruz.’’ bilgisini verdi.