ULUSAL TARİH ESERLERİ KORUMA ALTINA ALINIYOR  
  Mamırıkhue Nurıyet
Adige Mak, 18
.05.2007
Fotograf: Eşşıne Aslan
Çeviri: Jade Wumar
 
   
 

18 Mayıs 1977 yılında Leningrad ve Moskova'da yapılan XI. Dünya Müzeler Kurumları Genel Kurulu'nda  bu tarihin Dünya Müzeler Günü olarak kutlanması karara bağlanmıştı. Yurttaşlarımızın gelişmiş bir bakış açısına, bilimsel yaklaşıma ve kültürel değerlerin muhafazası bilincinin gelişmesi anlamında önemli mihenk taşlarından biride müzelerdir. Bu sebeple devlet yönetimimiz sözü edilen değerlere büyük kıymet verip bu bağlamda çeşitli kurumları görevlendirmekte ve yüksek bir hassasiyetle gidişatı izlemektedir. Bu müzelerin varlıkları; tarihsel bilincin yanında gençlerin eğitim ve öğretimine büyük katkı sağlamaktadır. Daha da ötesinde yurttaşlarımızda vatan bilincinin ve sevgisinin oluşturulmasında büyük önem teşkil etmektedirler.Ulusal müzemiz R.F.'nun sahip olduğu çok sayılı müzelerden sadece bir tanesidir. Müzemiz tarihi anlamda çok büyük öneme sahiptir. Bu müzede binlerce yıllık Adige tarihinin ve kültürünün kat ettiği mesafeyi ve gelişim sürecini görmek mümkündür. Müzedeki her bir farklı materyal sizleri tarihin derinliklerine götürüyor. Müzelerin emektar görevlileri yüksek bir gayret ve ciddiyetle buluntuları topluyor, tasnif ediyor ve halkın hizmetine hazır hale getiriyor.

Ulusal müzemizin kuruluşu geçen yıl itibariyle 80. yılını doldurdu. 80 yıllık tarih nasıl bir gelişim süreci gösterdi? Bu gelişim sürecine bir göz atalım.

1917 devrimi öncesi Adigey bölgesi ve halkı derin tarihsel bir karanlık içersindeydi. O zor dönemlerde düzenli bir yaşam tarzımız yoktu. Tarihsel geçmişimize vurgu yapacak onu bizlere ulaştıracak ulusal müzemizde yoktu. Fakat o geçmiş yıllardan bize ulaşan iki küçük müzenin varlığı bilgisine sahibiz. Bunlardan ilki 1907 de kurulmuş “doğa severler müzesi” 1911'de kurulmuş “eğitim ve öğretim müzesi”dir.


Ekim devrimi Adigeleri içinde bulundukları karanlıktan kısır döngülerden kurtardı.Sovyet kanunları tarihsel olarak Adige halkını küçük halklardan sayarak Adigelere özgürlüğü,eşitliği ve ulusal onuru bahşetti. Devletlerimizin uygulamaya koyduğu ulusal politikalar tereddütsüz olarak zafer ile sonuçlandı.
 

 

Adige ülkesinde ilk müze 1926 yılında tarih ve etnografya müzesi Krasnodar'da kuruldu.1936 yılının Nisan ayında bu müzenin yeri Maykop olarak kararlaştırıldı ve Maykop'a nakledildi.

II. Dünya savaşı sırasında müze saldırganlarca tahrip edildi. Müzedeki eserlerden çoğu yandı yada ciddi derecede hasara uğradı. Savaşın ardından 1948 ve 1949 yıllarında bu müzenin yeniden oluşturulmasına başlandı. 1954 yılında çalışmalar tamamlanarak müze yeniden açıldı.

Yarım asrı aşan bir geçmişte Adigey ulusal müzesi varlığını sürdürmekte amaçları doğrultusunda güzel işler başarmaktadır. Müze çok büyük birikimlere sahiptir. Yetmişi aşkın koleksiyona sahip ve yoğun bir müze sever olup bir çok müze severin uğrak yeri konumundadır. Buluntular 5 ayrı salonda sergilenmektedir. Gelecekte salon sayısının ve sergiye sunulan buluntuların sayısının arttırılması planlanmaktadır. Müzeyi ziyaret edenleri her türlü kurumun öğrencileri, gençler ve turistler olarak sınıflandırmak mümkün. Müzede her türlü ilgiye cevap verebilecek çok çeşitli eserler mevcuttur. Ulusal müzemiz cumhuriyetimizin bütün rayonlarıyla iyi ilişkiler ve iş birliği içinde olduğundan dolayı rayonlarımızın sakinleri müzemizi ziyaret etmekte ulusal tarih hakkında bilgilenmektedirler.
 

Ulusumuzun tarihi köklerini ortaya koyan arkeolojik eserlerin zenginliği çok farklı etnografik buluntular ve bunların ortaya koyduğu bilgiler, bunlara bağlı olarak ta tarihi hikayeler büyük bir merakla dinlenmektedir. Bu suretle Adigelerin geçmiş tarihi yaşantıları örf ve adetleri dinleyicilerin gözlerinde canlanmakta ve kültürlerine ait bilgileri derinleşmektedir.

Geçmiş tarihimizin ve kültürümüzün yanında günümüz yaşantısına dair pek çok farklı şeyde sergilenmekte olup ulusal bilincimiz ve milli hünerlerimiz bağlamında geçmişle günümüz bir araya getirilerek ulusal bilincin ne olduğu konusunda maddi delillere dayalı mükemmel bir sentez izleyicilerin dikkatini sunulmuş olmaktadır.

Ulusal müzemizin değerli yönetici ve çalışanları maharetle, dikkatle büyük bir beceriyle durmak dinlenmek bilmeden adeta zamanla yarışıyorlar. Önemli tarihi olaylar önemli anma yıldönümleri için müze çalışanları her defasında yeni sunumlar yapmakta bu çalışmayla da Adigelerin günümüz dünyasında derin ve sarsılmaz tarihi köklere sahip olması yüksek düzeyde bir bilinç ve idrake ulaşmalarına milli bir kavrayış yakalamalarına büyük katkılar sağlamaktadır.

Ulusal müze her yıl kuruluş yıl dönümüne her yıl büyük bir heyecanla hazırlanmaktadır. Bu yılda uluslarına yapacakları katkı bağlamında düşüncelerinin uygulamaya geçeceğine dair kesin inanç sahibidirler. Niçin derseniz müzenin gerçek sahibi Adige ulusudur.Müzenin bütün düşüncesi ve amacı Adige ulusuna yöneliktir.

Müzemize sağlıklı, her biri övgüye değer, yeni atılımlarını gerçekleştirecek ve bunu daha da ileriye götürecek bir çalışma azmi için iyi dilek temennilerinde bulunuyoruz.