21 MAYIS ANMA GÜNÜ
Haber Merkezi
Adige Mak, 19
.05.2007
Çeviri: Jade Wumar
..............
..............
Adige Cumhuriyeti Başkanı Thaquışıne ASLAN

1864’te biten Kafkas-Rus savaşları sonucu ulusumuzun uğradığı büyük felaketleri, her 21 Mayıs’ta hatırlıyoruz.
Onlarca yıl süren kanlı savaş 300 bini aşkın insanın hayatına mal oldu. Sonuçta Adigelerin büyük çoğunluğu başka ülkelere zorunlu olarak göç etmek zorunda kaldılar. Bu olup bitenler yeni nesillerde asla unutulmayacak derin izler bıraktı.

Geçmişe dair ders almaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bunlardan biride barış ve birlikten daha değerli bir şeyin olmadığını anlamaktır. Çok dinli, çok uluslu, ülkemizin birliği için gayret edenleri destekleyerek çok dikkatli bir biçimde sorunlarımızı tartışmamız lazım.

Bütün dünya Adigelerinin dil, kültür ve yaşam şeklinin korunmasındaki en büyük dayanakları Adige Cumhuriyetidir. Bunun getirdiği sorumluluğun idraki için de gerekeni layığı ile yapmalıyız.

Kafkas savaşlarındaki kayıplarımızı daima hatırlayarak cumhuriyetimizin geleceğini kurgulamalıyız. Ülkemizin gelişmesi yeni nesillerimizin esenliği ve mutluluğu için cumhuriyetin farklı ulusları arasındaki iyi ilişkileri geliştirmeli ve korumalıyız.

Çok değerli vatandaşlarımız, evinizin ocağı her daim tütsün. Sevdiklerinizin eksikliğini hiçbir zaman hissetmeyesiniz. Vatanımızda daima barış, esenlik ve saadet hakim olsun.
..............
D İ Ğ E R     H A B E R L E R