EĞİTİM YILI BİTİYOR
Ççare Fatım
Adige Mak,
25
.05.2007
Çeviri: Jade Wumar
..............
..............

Bugün 25 Mayıs, cumhuriyetin okullarında son ders zili çaldı.Genç yaştaki öğrenciler bu günü hüzün ve mutluluk karışımı duygularla hatırlayacaklar. Adige Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı verilerine göre bu yıl 9.sınıflarda 4517, 11.sınıflarda 3518 öğrenci eğitim yılını tamamladı. Başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor.Bu çerçevede 113 kişi altın madalya,128 kişide gümüş madalya taltif edilecek şekilde öğrenimlerini dereceyle bitirecekler.

Bakanlığın belirlediği öğrenimini dereceyle bitiren öğrenciler 21 Mayıs'ta cumhuriyet yüksek kademe yöneticileriyle bir araya gelecekler. Ardından bir mezuniyet gecesi yapılacak.

Mezun olan gençlerimiz her birinin yeteneklerine göre meslek sahibi olmalarını iyi bir gelecek bulmalarını zorluk ve sıkıntı nedir bilmeden barış ikliminde yaşamlarını sürdürmelerini dileyerek onlara uğurlar olsun diyoruz.

Bu gibi ilişkiler devletler arasında arkadaşlık ve dostluk duygularını şüphesiz çok etkin hale getirmekte olduğunu bütün katılımcılar ısrarla altını çizerek vurguladılar. Günümüzde mevcut eğitim programlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda katılımcılar yeni yöntem ve tekniklerin bulunması doğrultusunda karar aldılar.

..............
D İ Ğ E R     H A B E R L E R