İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAKLAR
Ççare Fatım
Adige Mak, 23.05.2007
Çeviri: Jade Wumar
..............
..............

Adigey Cumhuriyeti’nin kalkınmasında  belediyesi olan yerleşim birimlerinden sorumlu  şehir ve rayon yönetim liderleri iş birliği imkanları üzerinde tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere 22 Mayıs'ta Maykop Devlet Teknik Üniversitesi’nde bir araya geldiler.  Toplantıya katılanlar arasında Başbakan Vladimir Samojenkov, Adige Khale yönetim lideri Mamıyekhue Kime,Rayon yönetim lideri Pşıdatekhue Rizo,rektör Xhuınegue Reşide,milletvekilleri, bilim adamları ve ilgili bir çok kişi vardı.

Adigey Cumhuriyeti Başbakanlık Danışmanı Kheleşşawue Yinver gündemi ortaya koydu ve toplantıyı yönetti.

Açılış konuşmasını üniversite üyesi Tatyana Wovsıyannikov yaptı. Bu toplantının tam zamanında yapıldığını belirten Tatyana, cumhuriyetin kalkındırılmasında ekonomik gelişmenin hızlandırılmasında karşılaşılan problemlerin aşılmasında bu tip toplantıların çözümler ve yeni fırsatlar ortaya koyacağını söyledi.

Adigey Cumhuriyeti'nin kalkındırılmasından sorumlu kurumun başkan yardımcısı Şşewaptsekhue Yilyas, sözü edilen kurumların büyük hedeflerinin yanında gelecekte üzerinde çalışılacak konulardan bahsetti. Cumhuriyet üniversitelerinin sayısının arttırılmasında karşılaşılan sorunların çözümü yanında kalkınmadan sorumlu birimlerin üniversitelerle iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

Diğer katılımcılar da bu konulara bakış açılarını ifade ederek öncelik verilmesi gereken konuları arz ettiler. Katılımcıların ifadesiyle bugün yatırımcılar kendi kendilerine gelecekler söylemini bırakıp mevcut imkanları ortaya koymak onları yatırımcılara tanıtıp ekonominin hızlı gelişimi için çalışmak zorundayız.

..............
D İ Ğ E R     H A B E R L E R