BAŞKANIN ZİYARETİ
Tharkhuaxhue Adam
Adige Mak, 25.05.2007
Çeviri: Jade Wumar
..............
..............

24 Mayıs'ta Başkan Thaquışıne Aslan beraberinde Başbakan Vlademir Somajenkov ve Tarım Bakanı Yuri Petrov olduğu halde bir halk iştiraki olan Maykop şekerleme fabrikasında denetlemelerde bulundu. Fabrika direktörü Gennadiy Pavlov fabrikanın çalışma usulleri ve kısa zamanda sağladığı başarının gelişimi konusunda sayın Başkana bir brifing sundu. Fabrika 2006 Aralık ayında faaliyete geçti. Bugün 189 çalışanı olup ortalama gelir 6600 Ruble civarındadır. Fabrikanın faaliyete geçmesine kadar yapılan yatırım masrafları 27 milyon Ruble'yi gediyor. Genel direktör şu anda 100 ton civarında aylık üretimlerinin olduğunu ifade etti.

Başkan Thaquışıne Aslan öncelikle işletmenin eksikleri ve öncelikli sorunları hakkında bilgi istedi.

Fabrika müdürünün ifadesine göre işletme artık rantabl bir hale geldi. Üretilen malın pazara ulaştırılması imkanına da kavuştu. Üretimin arttırılması ve devamlılığı için gereken nakit sıkıntısından dolayı fabrikanın tam kapasiteyle çalışması mümkün olmuyor. Bu bağlamda Pavlov çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Bugün cumhuriyet ekonomisinin istenilen seviyede olmadığını belirten Başkan, ekonomik gelişmenin sağlanmasında ziyaret ettiği bu gibi işletmelerin büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bütün imkanları kullanarak yardımlaşma ve işbirliği içinde olmalıyız diyen Thaquışıne fabrikamızın yeniden üretime geçmiş olmasının kendisini çok mutlu kıldığını belirtti.

Thaquışıne, Maykop şekerleme fabrikası cumhuriyetin önemli işletmelerinden biri konumunda idi. Onun mamulleri Adigey Cumhuriyeti ötesinde bütün Rusya’da bilinmiş ve insanların beğenisini kazanmıştı. Şimdi de aynı seviyeyi yakalamamız gerektiğini belirtti.

Ardından fabrikanın çeşitli bölümlerinde denetlemelerde bulunan Thaquışıne, gördüklerinden büyük mutluluk duydu.

..............
D İ Ğ E R     H A B E R L E R