...................
...................

AGUİY-SHAPSUGH MESCİDİNİN İNŞASINA BAŞLANDI
Nıbe Anzor
Adige Mak, 09.06.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Aguiy-Shapsugh mescidinin inşa edileceği yere ilk taş konularak temel atıldı. Şu anda Shapsugh bölgesinde Müslümanların ibadet edebilecekleri sadece iki mescit mevcut. Onlar Thağapşşe ve Şşueyikhue’da köylerinde bulunuyor. Ekim Devrimi'nden önce tahrip edilen ibadethanenin aynı yerine yeni mescit yapılması kararı alındı. İnsanların bütün dinlere yönelik olarak inançlarından uzaklaştırıldıkları zamanda da Tanrı inancı olanlar o yeri koruyor, az da olsa o yere ait hatıraları saklıyorlardı.

Tuapse rayonu lideri Viktor Koşel, “İbadet yerinin yapılmasının ortaya koyduğu şey, eğitim açısından da kültür açısından da ibadethanelerin derin anlamı olduğu inancının kabulüdür. Bu konular rayonumuzun sosyal ve kültürel gelişmesine yönelik en önem verdiğimiz konular arasındadır.” diyor.

Ele alınan konuya katkıda bulunanların içinde Adigey ve Pşize bölgesi müftüsü Yemıj Nurbiy ve din işlerini temsilen bir grup vardı. Misafirler karşılaştıkları manzarayı hayretle karşıladılar. Temelin atılmasına yönelik yapılan bu toplantıya Psışşuape ve Tuapse rayonlarından gelen birkaç yüz kişi de katıldı. Farklı din mensupları, kıyı boyu Shapsughların kurduğu Adige Xase üyeleri, turistik dinlenme yeri sahipleri, milletvekilleri ve işyeri temsilcileri toplantıya katılanlardandı. Gençler olup bitenleri ilgiyle seyrediyorlardı. Onlarda bu gibi ibadet yerlerinin her yaşam alanında olması gerektiğini vurguladılar.

Aççeghu Reşid, “Bugün yaptığımız iş, Aguiy-Shapsugh mescidinin yanında bütün rayonumuz için büyük bir ilerlemedir. Mescidin yapılması konusu çoktandır gündemde. Ancak bugün başlayabildi” dedi.

“Ulusun tarih bilincini geliştiren kültürüdür” diyen Tuapse rayonu meclis başkanı Konstantin Kuyemjınyev, “Bugünkü olay rayonumuzda yaşayanların tarihlerini ve kültürel zenginliklerini koruyacaklarını bir kez daha göstermiş oldu” diye sözlerine devam etti.

Toplantıda söz alan Adige Xase başkanı Ççaççıxhu Mecid, “Aguiy-Shapsugh’da son yıllarda yapılan değişikliklerin sözünü etmek çok memnun edici ancak bugün yaptığımız iş, en çok gurur vericisiydi. Neden derseniz Adige milletinin tarihinin temel taşlarından biri oldu” dedi.

Son olarak konuşma yapan Yemıj Nurbiy’de, ”Bugünkü toplantı pek çok farklı ulusun mensuplarını bir araya getirdi. Mescidin yapılması mutluluğunu bizle paylaşmak için toplananların ilerde de bütün konularda yardım etmeye hazır olduklarını bilmek cesaret vericidir. Dostluk içinde yaşayarak, insan hayatına verdiğimiz değer gibi onu önemseyelim” diyerek konuşmasını noktaladı.

Tuapse rayonundaki bu güzel gün gençlerin çeşitli etkinlikleri ile kutlanarak sona erdi.