...................
...................

HALK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Haguır Susan
Adige Mak, 16.06.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
15 Haziran'da halk danışma kurulu A.C. İç İşleri Bakanlığı'nda bir toplantı düzenledi. Toplantı İç İşleri ileriyle ilgili bütün kurumlara insanların duyduğu güven, kanuni düzenin güçlendirilmesi ve insanların özgürlüklerinin korunmasına yönelikti. Din adamları, rayon yönetimleri ve değişik güvenlik birimleri temsilcileri toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Halk danışma kurulu başkanı, bakan Vasiliy Smirnov kurulu bir araya topladı. Kuruldaki temsilci sayının arttığını belirten bakan, yaptıkları işlere ileride daha çok özen göstereceklerinin sözünü etti.

Daha sonra söz alan, İç İşleri Bakanlığı ve kurulun koordinasyon şube müdürü Lyubov Rodikeviç, kendi birimine ait tetkikler üzerine konuştu. Güvenlik birimlerinin yaptıkları işe verdikleri önem hakkında bilgilenme amacı ile farklı yaşlarda ve farklı iş kollarında çalışan insanlara sorular yöneltildi. Bu sosyolojik araştırmaya gençler, eğitim kurumları çalışanları, öğrenciler, işadamları, emekliler ve diğer kesimlerden pek çok kişi katkıda bulundu. Araştırma verilerine göre, rakamlar yüksek olmasa da, geçmiş yıllara nazaran, insanların güvenlik birimlerine güveni biraz arttı. Rodikeviç’in ifadesine göre, 2005 yılında güvenlik birimleri çalışanlarının performansı % 40 olarak tespit edilmişti.Bu yıl ise % 47'ye ulaşmış durumda. Benzeri sosyolojik araştırmalar cumhuriyetin bütün rayonlarında gerçekleştirildi.

İç İşleri Bakanlığını kendine bağlı organlar için halkın görüşlerine başvurdu. Sonuca göre, en güvenilir olarak mahalle örgütleri, onların ardından erişkin olmayanlar ilgilenen birim müfettişleri, cinayet masası çalışanları ve adli tahkikat birimi çalışanları diye sıralandı. En az güvenilen ve en son sıradaki  trafik polisleri olarak belirlendi.


Toplantıda değişik meselelere de değinildi. Halk danışma kurulu üyeleri rayonlarda belirli konularda toplantı yapılmasına ve rayon temsilcilerinin de kurula katılmasına karar verdi.