...................
...................

EN İYİ ÖĞRETMEN
Ççare Fatim
Adige Mak, 27.06.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................

...................
Her yıl yapılan en iyi öğretmen seçimi rayonlarda ve diğer yerleşim birimlerinde gerçekleştirildi. Ardından 25 Haziran'da 2007 yılının en iyi öğretmeni seçimi toplantısı Maykop Devlet Teknik Üniversitesi’nde yapıldı. Bu etkinlik A.C.Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Adigey Devlet Teknik Üniversitesi işbirliği  ile gerçekleştiriliyor. Bu etkinliğin amacı bir araya gelen eğitimcilerin pedagojik ve eğitimsel yetkinliklerinin ortaya konması ve onların gerek duyduğu imkanların tespiti, eğitim ve öğretimin daha da iyileştirilmesi ile bilim ve eğitimde meydana gelen yeni gelişmelerden haberdar edilmesidir.

Toplantıyı Eğitim ve Bilim Bakanı Bedanıkhue Remezan açarak en iyi eğitimci yarışmasına katılan öğretmenleri tebrik etti. Öğretmenlik mesleğinin layık olduğu değeri görmesi ve en iyi öğretmenin tespitinde bu gibi toplantıların çok faydalı olduğunu söyledi. Toplantıda, Adigey Profesörler Birliği Başkanı Wuste Ruslan, Andırxhueye Xhuıseyin Adige Koleji müdürü Açümıjj Kazbek’in yanında pek çok idari ve mülki erkan mensupları da yer aldılar.

Yarışma niteliğindeki toplantıda cumhuriyetin bütün şehir ve rayonlarını temsilen 9 öğretmen hazır bulundu. Bunlar arasında ana okulu, matematik ve tarih öğretmenleri de var. Üç eğitimci yarışmaya ikinci kez katılıyor. Bunlardan biride 2005 yılı, yılın öğretmeni seçilen Cırakhıye’deki 3 nolu Orta Okul matematik öğretmeni Daçe Marine’dir.

Öğretmenler farklı konularda yarışacaklar. En iyi eğitimsel sınıf içi materyal kullanımı ve en iyi sınıf yönetimi gibi konularda yarışacaklar. 4 gün içinde eğitim ve öğretim açısından öğretmenler tüm yeteneklerini sergileyecekler. En iyi seçecek jüri eğitim ve bilim alanındaki kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili birimlerin katılımcılarından oluşuyor.

Cumhuriyet yılın öğretmeni seçimi 29 Haziran'da Adigey Devlet Tiyatrosu salonunda final ile sonuçlandırılacak.