...................
...................

KUZEY KAFKASYA'DA HUZURUN ADI: ADİGEY
Haber Merkezi
Adige Mak, 28.06.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................

29 Haziran'da R.F.’nu oluşturan cumhuriyetlerin başkanları Rostov’da bir araya gelecek. Toplantının temel gündemini genel anlamda güvenlik sorunları oluşturacak. Huzur ve güvenliğin sistematik hale gelmesine yönelik bu üst düzey toplantıya A.C. Devlet Başkanı Thaquışıne Aslan da katılıyor.
 

 

Güvenlikten öte suçların işlenmeden önce alınacak tedbirlerin sistematize edilmesi hususunda cumhuriyetler tecrübelerini birbirlerine aktaracaklar.

A.C.’ni güvenlik açısından ele alırsak Kuzey Kafkasya’nın en güvenli bölgesidir.Temeli barış ve kardeşlik içinde yaşama gibi sağlam düşüncelere dayalı, köklü geçmişi olan huzur ortamı uzun zamandır devam ediyor. Bu durumun mimarları da şüphesiz değerli büyüklerimizdir.

Bugün Adigey’de karşılıklı anlayış içersinde 100 ayrı ulus ve 76 ayrı din ve mezhebe mensup insanlar beraberce yaşıyor. Çok uluslu bu yapıyı dikkate alan cumhuriyetin yüksek önderliği, kardeşlik ve barış söylemlerini politik olarak hedef edinmemiştir. Mevcut yapısına rağmen istikrar ve huzurun getirisi olarak ekonomik açıdan ve turizmin gelişmesi açısından yatırımcılar cumhuriyetimize rağbet ediyor.

 

Buna rağmen cumhuriyetimizde sosyo-ekonomik anlamda karşılaşılan özelliklede işsizlik gibi kendini belli eden bir durum var. Bu genel tabloda güvenlik çok önemli bir nokta olarak dikkat çekmektedir. Cumhuriyet yönetimi de güvenliğe büyük önem veriyor.

26 Haziran 2006’da  A.C. Parlamentosu suçların önlenmesine yönelik çok özel içerikli bir programı kabul etti. 2006-2010 yılları arasını kapsayan ve federalizmin diğer cumhuriyetleri ile de uyumlu olan ileriye yönelik bu program rayon yöneticilerine ve bakanların yanında bütün sivil toplum kuruluşlarına, idari ve mülki amirlere çeşitli yükümlülükler getiriyor.

Başkan Thaquışıne Aslan Adigey’de suçların önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar hakkında yüksek devlet toplantısında bilgilendirmelerde bulunacak. Ayrıca Başkanın bir telekonferansa da katılması ön görülüyor.