...................
...................

A.C.'DE DERS KİTAPLARINDA XHABZE KONUSU YENİLENİYOR
Llexhuısejj Haceretbiy
Adige Mak, 30.06.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
A.C. yardım kuruluşlarından olan “Hakurınehabl-Maxığ” adlı S.T.K. pek çok farklı konuyu gündem alarak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddesi olan Adige Xhabze'nin unutulmaması ve Adıghağe denilen kavramın geniş ve derin bir şekilde gençlere öğretilmesi konusunda kuruluşun yapabilecekleri üzerinde bir değerlendirme yapıldı.

Konuya dair dekan,profesör doktor Bırsır Batırbiy bildirge sundu. S.T.K.’nında başkanı olan Bırsır bildirisinde, 1-8. sınıflarda okutulan ders kitaplarında yer alan Adige Xhabze'nin öğretilmesine yönelik çabaların maddi portresi olan 2.8 milyon Ruble'nin temin edildiğini belirterek kitapların yeni öğretim yılına yetişeceğini söyledi.

Rejisör Thaquımeşe Nalbiy de Adige tiyatrosuna yönelik xhabze özgün ağırlıklı eserler yaptığını belirtti.

Gündemde yer alan ikinci konu Şewcen rayonunun kuruluşunun 85. yılı ile Hakurınehabl ve Mamxığ’ın 145 yıl önce başlayan iskanla gelinen durumun kutlanmasına yapılacak katkılar idi. Konuya dair Becekhue Beris, Meretıkhue Kime ve Khuyijj Kazbek bilgilendirmelerde bulundular.

Farklı konularında gündeme geldiği toplantıda A.C.Eğitim ve Bilim Bakanı Bedanekhue Remezan da hazır bulundu.