...................
...................

A.C. RUSYA'NIN BİRLİĞİ PARTİSİ G.İ.K. TOPLANTISI
Tharkhuaxhue Adam
Adige Mak, 03.06.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
R.F. partilerinden olan “Rusya’nın Birliği” patisinin Adigey genel idare kurulu istişare toplantısı yapıldı. A.C. Parlamento Başkanı ve Rusya’nın birliği partisi Adigey şube sekreteri Hacebıyekhue Ruslan başkanlığında gerçekleştirildi. En önemli gündem maddesi genel sekreter yardımcılarının seçimi idi. Sekreter yardımcısı adaylarını ismen zikreden H.Ruslan, adaylar konusunda partilerden de destek aldı. Belirlenen ilk sekreter yardımcısı A.C. Başbakanı Vladimir Samojenkov oldu. Diğer sekreter yardımcılıklarına Mırze Cambeç, Llıxese Svetlana, Kheretebene Muhammed getirildiler. Rusya’nın birliği partisi A.C. şubesi uygulama komitesi başkanlığında eski başkan Aleksandır Luzin’in göreve devam etmesi kararlaştırıldı.

Oturumda bu günlerde devam eden hasat ta gündeme geldi ve partinin çeşitli konularda başarı sağlayanlara kıymetli hediyeler ile övünç beratları vermesi kararlaştırıldı.

Değişik konularda yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararlar alındı.