...................
...................

A.C. PARLAMENTOSU 450. YIL KUTLAMALARI HAZIRLIK KARARNAMESİ
Haber Merkezi
Adige Mak, 06.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Adigey’in kendi isteğiyle Rusya’ya katılışının 450. yılı kutlamalarına hazırlık niteliğinde A.C. hükümetinin aldığı kararları inceleyen A.C. Parlamentosu, yapılacak kutlamanın çok büyük tarihi ve sosyo-politik önemi olduğunu kabul etti. Kökünü tarihten alan ve kardeşliğe dayanan asırlardır devam eden farklı uluslar arasındaki ortak yaşama arzusu daima göz önünde tutulursa, Rusya’nın çok uluslu yapısının devamı ve ilerlemesi konusunda bütün ulusların katkısı olmuştur.

Tarihsel önemi olan bu gelişmelerin ortaya konulmasının bir faydası olmalı.Rusya Federasyonu’nun diğer kurucu üyeleri gibi özgür olan A.C.’nin de sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminin önündeki engellerin kaldırılmasında ve diğer uluslarla arasında olan duruşun, kardeşliğin ve ortak yaşama arzusunun pekiştirilmesinde kutlamanın faydası olacaktır.

Yukarıda belirtilen tespitlere atıfla A.C. Parlamentosu şu kararları aldı.

1. Adigey’in kendi isteğiyle Rusya’ya katılışının 450. yılı kutlama gününe hazırlık anlamında A.C. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararların kabul edilmesi.

2. A.C.’nin sosyal ve kültürel gelişimi için sorumlulukların yerine getirilmesi, buna bağlı olarak Adigey’in kendi isteğiyle Rusya’ya katılmasının 450. yılı ile bağlantılı Federal Bütçe'den ve A.C. bütçesinden ayrılan tahsisatın en yüksek fayda getirecek şekilde ve bir çok konuyu kapsayacak şekilde A.C. Bakanlar Kurulu'nun kararlarının uygunluğuna.

3. Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın geliştirilmesinde A.C.’de yaşayan bütün uluslar arasında mevcut olan kardeşlik, işbirliği ve ortak yaşam arzusunun pekiştirilmesi için bu iradenin daha net ortaya konmasına gerekli yardımın yapılarak A.C.’nin devlet ve hükümet organlarının sözü edilen kutlama gününe yönelik yapacakları bütün organizasyonların destelenip uygun görülmesine.

4. Söz konusu kutlamalara yönelik hazırlık çalışmalarının sosyo-politik ve kültür konusunda yapılacak çalışmaların kamu oyuna ulaştırılması ve kamu oyunun aydınlatılması için bütün devlet organlarının özellikle cumhuriyet basın-yayın ve enformasyon komitesinin devlet bütçesinden desteklenmesine.

5. Bu kararnamenin A.C.’nin basın-yayın ve enformasyon komitesi eliyle basın ve kamu oyuna ulaştırılmasına.

6. Kabul edildiği günden itibaren kararnamenin yürürlüğe girmesine.

A.C. Parlamentosu tarafından karar verilmiştir.

Adige Cumhuriyeti Parlamento Başkanı
Hacebıyekho Ruslan

27 Haziran 2007
Maykop