...................
...................

A.C. HEYETİNİN DİASPORA TEMASLARI
Tharkhuaxho Adam
Adige Mak, 30.06.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
A.C. hükümet temsilcilerinden oluşan heyet Türkiye, Suriye ve Ürdün’e yaptıkları ziyareti tamamlayıp Adigey’e döndüler. Ziyaretin temel amacı, Ekim ayında düzenlenecek ekonomik foruma sözü edilen ülkelerde yaşayan ve soydaşımız olan iş adamı ve yatırımcıların katılımını sağlamaktı. A.C. heyeti temaslarının neticesi hakkında 27 Haziran'da bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, A.C. Parlamento Başkanı Hacebıyekho Ruslan, A.C.’nin R.F.meclisindeki temsilcisi Haşır Aslan, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Matıjj Aslan ve milletvekilleri Mıgu Reşid ile ǒermıt Muhiddin izlenimlerini aktardılar.

Basın toplantısının ilk konuşmasını yapan H.Ruslan , Adığey’in  kendi isteğiyle Rusya’ya katılışının 450. yılı kutlamalarına ön hazırlık olarak Ekim ayında Başkent Maykop’ta bir forum düzenlemek istediklerini belirterek, bugün Adigey’in sahip olduğu barış ortamını ve  mevcut düzenin yavaş yavaş oturmaya başladığını insanlara anlatmak, bununla beraber daha fazla yatırımcının A.C.’ye çekilmesi gerekliliğinin önemi üzerinde durdu.

Ziyarette bulundukları üç devlette de yaptıkları temaslardan ve karşılanma şekillerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren H.Ruslan, ilk olarak ziyaret ettikleri Türkiye’de Türk-Rus işadamları konseyi mensubu 100 kadar işadamı ile bir araya geldiklerini belirterek, bugün cumhuriyetimizde yatırımcıların ilgisini çekecek iş alanlarına dair bir video sunumu da yaptık dedi.Ardından T.B.M.M. Başkan vekili İsmail Alptekin ile memnuniyet verici bir görüşme yaptığını söyledi.

Türkiye’nin ardından Suriye’ye geçen A.C. heyeti temaslarına başkent Şam’da devam etti. Burada önce soydaşlarımızca karşılanan heyet ardından işadamları ile bir araya geldi.Matıjj Aslan’ın ifadesine göre buradaki pek çok işadamı Adigey’de bulunmuş ve A.C.’nin yatırım imkanlarını yakından tanıyor. Yatırımcıların karşılaştığı en büyük sorunun A.C.’ de işyeri açmanın önündeki engeller olduğunu söyleyen Matıjj, bu konudaki engellerin aşılması hususunda Adigey’in aldığı tedbirler konusunda ev sahibi işadamlarını bilgilendirdi.

Suriye ziyaretinin 2. günü Şam Ticaret Odası'nı ziyaret eden heyet burada bazı antlaşmalar imzaladı.

Suriye Meclis Başkanı ve eşi Adige olan Mahmut El Abraş’ı da ziyaret eden A.C. heyeti, Abraş’ın Suriye’deki başka ulusların Adigelere duyduğu saygıyı ve Adigelerin xhabzelerine uygun yaşadıklarını memnuniyet duyarak ifade ettiğine de şahit oldular.

H. Ruslan Ürdün temaslarından oldukça memnun kaldığını belirtti. Önce Adige Xase’nin bulunduğu merkez ofise buyur edilen misafirler ilk temaslarını da burada gerçekleştirdiler.

Ürdün bugün Ortadoğu’nun en güçlü ekonomilerinden biridir. Burada insanlar Rusya’ya olumlu bir bakış açısına sahipler ve bunu değerlendirmek lazım. A.C. heyeti Ürdün televizyonunu da ziyaret etti. Ürdün televizyonu çalışanlarının büyük çoğunluğu Adige’dir. Adigey ve Ürdün devlet televizyonları arasında işbirliği yapılabilecek konular bu ziyarette tespit edildi. Ürdün diasporası Ekim ayındaki ekonomik foruma katılacaklarına dair A.C. heyetine güven verdi.

Mıgu Reşid’in ifadelerinden anlaşılan diasporadaki Adigeler ile ilgilenecek bir bakanlığa ihtiyaç vardır. Ayrıca M.Reşid, Adigey’e gelen yatırımcılara verdikleri sözlerde duracaklarını yapacakları yatırımın Adigey’e olduğu kadar onlara da kazanç sağlayacağının iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Diasporadaki soydaşlarımızın bu günlerde en güvendiklerimiz arasında yer aldığını belirten ǒermıt Muhiddin, düzenlenmeyi düşündükleri forumun büyük fayda sağlayacağını ve ekonomik açıdan yeni imkanlar doğuracağına şüphe olmadığını söyledi.

Basın toplantısının en önemli konusu işadamlarının A.C. ziyaretlerinde karşılaştıkları vize sorunu oldu. Vize almak hem zor hem de uzun vakit alıyor. Haşır Aslan’ın belirttiğine göre, bu sorunun çözümünde federal hükümetin desteği şarttır. R.F. yardımcı olmalıdır. Haşır kanunlar çerçevesinde konunun çözümlenmesi için kendi elinden geleni yapacağını ifade etti.

Basın toplantısına katılanların ortak ifadesi Türkiye, Suriye ve Ürdün’deki temaslar memnuniyet vericidir. Toplantıya katılan liderler şu an en önemli sorumluluklarının Maykop’ta yapılacak ekonomik foruma hazırlık yapmak olduğunu belittiler.