...................
...................

ADİGEY PETROKİMYA ÜRÜNLERİ MERKEZİ OLUYOR
Haber Merkezi
Adige Mak, 06.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
A.C. Devlet Başkanı Thak’uşıne Aslan’ın girişimleri ile  28 Haziran'da Rosneft isimli Dev Rus petrol şirketi yönetim kurulu ve A.C. delegasyonu  Moskova’da bir araya geldiler. Devlet petrol şirketi merkez binasında bir araya gelen heyetler Rosneft Başkan yardımcısı Aleksandır Sapronov ve A.C. Başbakanı Viladimir Samojenkov nezaretinde bir ön görüşme yaptılar. Toplantıya şirket temsilcileri ve A.C. Parlamentosu Enerji Kompleks Komitesi Başkanı Semegu Nurbiy’de katıldı.

Rosneft petrol şirketi liderlerinin A.C. Ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirmelerinin sevindirici ve cesaret verici olduğunu söyleyen Başbakan Samojenkov, bu sözlerle bizleri karşılamaları toplantının dostane bir şekilde gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

Ayrıca Başbakan Samojenkov, bugün A.C. liderlerinin Rus petrol şirketini iş ortağı ve yatırımcı saydıklarını, şirketin cumhuriyetimizde iş yaptığı sürece ekonomik gelişmemize büyük katkı sağlayacağını ve cumhuriyetimiz önemli ölçüde kalkınacağını ifade etti.

Bu toplantıda gündeme gelen diğer bir konu da Rosneft’in A.C.’de büyük çaplı yakıt depoları inşa etmeyi planlamasıdır. Şirket bugün petrol ürünleri kalitesi açısından dünya ile rekabet edebilecek ürünlerini A.C.’de  depoladığı takdirde zararlı etkileri olabilecek petrokimyasal ürünlerin girişi azalacak.


Anlaşmanın ortaya koyacağı sonuçlar üzerinde iki tarafta bilgileniyor. Son söz olarak yapılacak antlaşma her şeyi belli edecek ve ayrıntıları ile ortaya konulacak. Söz konusu antlaşma bu günlerde A.C. Devlet Başkanı Thak’uşıne Aslan ve Rosneft Başkanı Sergey Bagdançikov tarafından imzalanacak.