...................
...................

DÜNYA ULUSLARININ MENTALİTESİ
Kharmekho Halid (Nalçik)
Adige Mak, 07.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Günümüzde dünyada yüzlerce ulus ve 6 bini aşkın dil vardır. Ulusları var eden sadece dilleri değildir. Asırlardan beri yaşatılan örf-adetlerde önemlidir. Bir çok açıdan uluslar birbirine benzese de onların tarihi geçmişleri, örf-adetleri ve hayata bakış açıları farklılık gösterir.

Örf-adetleri önemli ve ilginç kılan nedir? Örf-adetler nasıl oluşmuştur? Bu soruların cevaplarını Yevgeniy Xaritonov ve ‘Eşhamafe Asiyet’in beraber yazdıkları “Dünya Uluslarının Mentalitesi” adlı kitapta bulacağız.

Kitap Krasnodar’da basıldı ve eğitim-öğretimde de kullanılacak. Rus, Alman, Yunan, Japon, Fin ve başka ulusların geçmişten beri sahip oldukları örf-adetler ile bunların bugünkü durumlarını söz konusu kitapta bulabileceğiz. Kitabın bir bölümü Adige Xhabze’ye ayrılmış. Adige Xhabze’nin anlamından ve derinliğinden bahsediyor.