...................
...................

KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETLERİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI  TOPLANTISI YAPILDI
Haşşıkhoye Woleg (Cherkessk)
Adige Mak, 07.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Geçtiğimiz günlerde Çerkes Khale’de mevcut sendika binasında R.F. Güney Bölgesi Kurucu Cumhuriyetler Ticaret ve Sanayi Odaları genel toplantısı yapıldı. Toplantıda R.F.’nun Güney Bölgesi Cumhuriyetlerinin yatırım politikalarının faydalı bir şekilde uygulandığı dile getirildi. Bunun en büyük delili güçlü yerel yatırımcıların yanında, yabancı sermayenin de Güney Cumhuriyetlerine ekonomik kalkınmaları açısından büyük katkılar sağlayan yatırımlarının gerçekleştirilmesidir.

Gelecekte de bu yatırımlar devam ederse Kuzey Kafkasya’nın çok çabuk toparlanıp büyük imkanlara sahip olacağını açıkça gösteriyor.Toplantıda bu anlamda yatırımların ilk öncüsü olan işadamlarına yardımcı olunması, onların ihtiyaç duyduğu pek çok alanda kurslar düzenlenmesi kararı alındı.