...................
...................

ADİGEY GENÇLİK MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Haghur Susan
Adige Mak, 11.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................

Gençlik Meclisi 10 Temmuz'da A.C. Parlamentosunda ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturuma Parlamento Başkanı Hacebıyekho Ruslan, Başbakan Vlidimir Samojenkov, Eğitim ve Bilim Bakanı Bedanıkho Ramazan ve Eğitim, Bilim ve Gençlik Komitesi Başkanı Wudıç’eko Yuri ile gençler katıldılar.

Oturumu açan Parlamento Başkanı H. Ruslan, müzakere edilecek konuları katılımcılara sundu ve yarınları düşünerek böyle bir meclisin oluşumunun gerekliliğine kani olan Başkan Thak’uşıne Aslan’ın katkılarının altını çizdi. Cumhuriyetin sosyo-politik yaşam şekli, gençlerin özgürlükleri ve isteklerinin korunmasında gençlerin aktif rol alması için kurulan Gençler Meclisi'nin çok faydalı olacağını da belitti.

Gençler Meclisi'nin sorumluluklarından kısaca söz eden H. Ruslan, gençlere yönelik hazırlanan programın hayata geçirilmesine ve önümüzdeki Duma temsilci seçimlerine ve R.F. Başkanlık seçimlerine Gençlik Meclisinin faydalı katkılar sağlayacağına olan güveninin tam olduğunu söyledi.

Gençlik Meclisinin ilk işi onursal komisyon oluşturmak oldu. Ardından en önemli konu olan başkanlık seçimine geçildi.Aday gösterilenler arasından Kheretebene Muhammed üzerinde uzlaşı sağlandı ve başkan seçildi.

Adigey Gençlik Marşı ve Arması tespiti için cumhuriyet genelinde yarışmalar tertip edilmesi üzerinde konuşuldu.

Sevinerek ifade ederim ki cumhuriyetin politikalarına, hayat şartlarına ve gençlerin sorunlarına dair ilgili pek çok genç Adigey’de mevcuttur.Onlar güç kazandıkça kudretli bir devlet kurarlarsa her alanda gelişeceğiz. Gençlik politikalarının sağlam kök saldığı takdirde gençlik sorunlarının çözümüne meclisinin de ortak olacağına inanıyoruz.