...................
...................

2008-2014 KUZEY KAFKASYA YATIRIM BÜTÇESİ
Haber Merkezi
Adige Mak, 17.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Rusya Federasyonu Güney Bölgesi özel temsilci Dmitri Kozak, yakın zamanda Kuzey Kafkasya Bölgesi yatırımlarına yönelik olarak düzenlenen toplantıda, 2008-2014 yılları arasında Federal yapının Güney Bölgesi'nin Federal bütçeden, 52 milyar Ruble'lik bir yatırım payı alacağını ifade etti. Buna göre, yıllık ortalama 10-12 milyar Ruble'lik tahsisat ön görülüyor. Daha önce 2000 yılında yapılan programa göre yıllık bütçe payı yıllık 2-2,5 milyar Ruble'yi geçmiyordu.

Toplantıda konuşan Güney Bölgesi özel temsilci yardımcısı Valeriy Gayevske’nin belirttiğine göre, Rusya ortalaması %13.7 olmasına rağmen, Kuzey Kafkasya Bölgesi’nde 2006 yılında %15’in üstünde  bir yabancı sermaye artışı oldu. Yılın ilk 5 ayı baz alındığında, Karaçay-Çerkessk Cumhuriyetinde %9’dan başlayan ve Adigey Cumhuriyeti de 2.5 kata varan artış yaşandı. Bu duruma göre Rusya Federasyonu Güney Bölgesi’nin sosyo-ekonomik gelişmesinin düzeltilmesi ve geliştirilmesi için uzun vadeli projelerin uygulamaya konması gerekiyor.

Bütçe tahsisatlarında henüz ödeneklerin dağıtılması sistemli bir yapıya sahip değil. 2006 yılı Başkanlar Toplantısında, gündeme gelen 42 yatırım projesinden, 23’ü hızla uygulanmaya devam ediyor.14 proje henüz tasarım safhasında. 5 projede ise henüz bir kıpırdama  yok.

Federal Başkanın düşüncesine göre, yatırımlar bir sisteme bağlanmalı ve objektif kriterlere göre değerlendirilmelidir. Bu anlamda yatırımcıların sorumluluklarını net olarak belirlenmeli, kalifiye elemanların bulunması konusunda yardımlar sağlanmalı ve yatırımcıların şikayetçi olduğu problemler çözülmeli.