...................
...................

TÜRKİYELİ ADİGE GENÇLERİ ANAVATANDA AĞIRLANIYORLAR
ǒare Fatım
Adige Mak, 19.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Geleneksel hale geldiği üzere Türkiye’den gelen soydaşlarımız olan Adige gençleri A.C. gezilerine başladılar. Geçen yıl bu zamanlar başka bir grup genç Penexes’teydi. Şimdi de dünden itibaren soydaşlarımız olan gençler Khoşhable rayonuna bağlı Başepsıne köyüne misafir oldular.

A.C. Eğitim ve Bilim Bakanı yardımcısı Aliy Mriyet, Türkiye’den Adige gençlerinin A.C.’ye gelmesinin geçmişi hakkında bizleri bilgilendirdi.Onun ifadesine göre Dünya Adige Xase (D.Ç.B.) programında  yer almasına binaen bu organizasyon gerçekleştirilmiş oldu.Türkiyeli Adige gençleri pek çok defa A.C.’de ve diğer cumhuriyetlerimizde bulundular.Bu projenin gerçekleşmesinde A.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı destek sağlıyor.

Gençlerin yarısı Nalçik’e götürüldü.Oradan ayrılan 20 kişi Deghubı Afitap’ın  nezaretinde dün akşam Blaşepsıne köyüne ulaştılar.15 gün çocuklar öğretmen ailelerde misafir edilecekler. Adige dili,örf-adetleri ve folkloru hakkında eğitim görecekler. Rayondaki diğer Adige köylerini de ziyaret edip kendi şereflerine düzenlenecek etkinliklere katılacaklar.

Cumhuriyetin doğal güzelliklerini de görecek olan gençler Legho-Nakhece Şewcen rayonlarındaki Andırxhoye Hüseyin Müzesi'ne de götürülecekler.

1 Ağustos Anavatana Dönüş Günü’ne yönelik Maykop’ta yapılacak organizasyona katılacak olan gençler ardından Türkiye’ye dönecekler.

Bu tür organizasyonların apaçık faydalar  getireceğine şüphe yoktur. Bir ulustan olanlar farklı ülkelerde yaşasalar da bir araya gelirlerse birbirlerini sevip daha da yakınlaşacaklardır.