...................
...................

TURİZM PROJELERİ GELİŞTİRİLİYOR
Haber Merkezi
Adige Mak, 21.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Adigey’de köy turizminin çok uzun geçmişi olmasa da günümüzde cumhuriyet ekonomisine fayda sağladığı gerçek. Fakat şu andaki gelirlerin bütçeye büyük katkı sağlayabildiği söylenemez. A.C. Turizm ve Tatil Beldeleri Komitesi'nin en önemli görevlerinden biride köy turizminin geliştirilmesi için iş adamlarına ve yatırımcılara iyi imkanlar hazırlamak ve sunmaktır.

Avrupa’da köy turizmi 1970’li yıllarda gelişmeye başladı. Uzmanlara göre 21. yy.da bu turizm dalı en çok ilgi gören, beğenilen ve büyük faydalar sağlayan tatil şekli olacak. Köy turizminde Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Yunanistan çok gelişmiş durumda. Adigey’in de bu alanda kalkınmasını ve gelişmesi için çalışılıyor bu bağlamda şimdiye kadar uygulanan programda yetersiz kalıyor.

A.C. Başkanı Thak’uşıne Aslan, cumhuriyetimiz yer altı sularının ve kaynaklarının yatırımcılar için çok cazip imkanlara sahip olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Bugün cumhuriyetimizde turizmin kalkınması ve ilerlemesi ile yeni iş imkanlarının bulunması ülke yöneticilerini endişelendiriyor. Bu bağlamda Rusya’da köy turizminin genişlemesi ve ilerlemesi ile beraber cumhuriyetimize de büyük gelir kaynağı olacağı ve faydalar sağlayacağına şüphe yok.