...................
...................

ÇEVRE DENETİMLERİ ARTTIRILDI
Haber Merkezi
Adige Mak, 21.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Adigey’de bulunan orman ürünü işletmeleri çevreye büyük zararlar verdiklerinden dolayı, kanunla tespit edilmiş maddi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri zaman zaman kontrol ediliyor. Adigey’in yer altı ve yer üstü zenginliklerinin korunmasından sorumlu kurumun uzmanları, Maykop savcısı ile beraber geçtiğimiz günlerde denetlemelerde bulundular.

Abdzexe Khac belediyesi bölgesindeki orman ürünleri işletmelerini denetlendiğinde 3 işletmenin gerekli ödemeleri yapmadıkları tespit edildi. Maykop savcısı bölge yerel yönetimine ve işletmeye gerekli tebligatı yaptı. Diğer işletmeler de rayon savcıları tarafından denetleniyor.