...................
...................

HAVA YOLLARI ATILIMI BAŞLIYOR
Şşawkho Aslanguaş
Adige Mak, 25.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Geçtiğimiz günlerde A.C. Başkanı Thak’uşıne Aslan çok yakın gelecekte olmasa da Tupalov 134 tipi 4 adet askeri nakliye uçağının A.C.’ye devredileceği ve bu konuda da A.C.’nin Moskova temsilcisinin gerekli girişimlerde bulunacağını belirmişti. İnsanlar bu konudaki gelişmeleri, bu büyük uçakların sağlayacağı faydaları ve ekonominin gelişmesine yönelik katkılarını öğrenmek isteniyorlar. Maykop hava alanı çalışanları da gazete okurları da bu konuda çeşitli sorular soruyorlar. Maykop’taki hava alanı dışında, Hanske stanitsasında askeri amaçla kullanılan bir hava alanı var. Dolayısıyla büyük kapasiteli uçakların kullanımında imkanlar mevcuttur. Ancak internette yer alan bir haberde, ”Maykop hava alanında yolcu hizmetlerini ifa edecek terminal tesisleri mevcut değil” diyor. A.C.’nin gelecekte büyük uçaklara sahip olabilme durumu çok umut vericidir.

A.C.’ye devredilmesini beklediğimiz Tupalov 134 uçakları askeri nakliye uçağı niteliğindedirler. Ancak bunları yolcu taşımacılığında kullanmak üzere yeniden dizayn edebilme imkanı vardır. Bunun için oturma yerleri ve lombozlar yapılması gereklidir. Dolayısıyla uçaklar A.C.’ye verildiğinde, yenilenmeleri ve donatımlı hale getirilmeleri gereklidir.

Uçakların bugünkü durumunu denetleyecek komisyon ve komisyon başkanı A.C. Bakanlar Kurulu tarafından tespit edildi. Komisyon başkanı Nikolay Gonçarov’un ifadesine göre, komisyon henüz göreve başlamadı. Uçakların A.C.’ye devir teslim anlaşması imzalandığında komisyon uçakları inceleyecek yeniden dizayn ve donatım için gerekli gideri tespit edecektir. Uçaklar şuan bulundukları farklı yerlerden alınarak yenilenecekleri uçak tamir-bakım fabrikalarının bulunduğu Minsk ve Rostov’a ulaşması için gerekli masraflarda tespit edilecektir.

Söz konusu Tupalov 134’ler uçuş ömürlerini tamamlamış uçaklardır. Bunlar bugün kullanımda değildir. Ancak kullanılabilecek durumdadırlar. Bunları yeniden uçurabilmek için çok şeye ihtiyaç vardır. Bütün bu süreç düzgün bir şekilde gelişirse A.C. insanları bu uçaklar sayesinde hava yolunu kullanmaya başlarsa bu durumun büyük faydalar getireceği herkesçe söyleniyor. Tarifeli seferlerde ve charter (çartır) seferlerinde bu uçakların kullanılması mümkün olacak. Uçaklar Moskova ve diğer şehirlere sefer yapacaklar. Kuzey Kafkasya’ya gelmek isteyenlerinde hizmetinde olacaklar. Doğrusu bugün havayolları şirketleri zor durumda. Bu şirketlerin çoğu iflas etmiş durumda ve hisseleri satılmaya hazırlanıyor. Fakat bu şirketler kime ait olursa olsun söz konusu uçaklar A.C.’ye çalışırlarsa fayda sağlayacaktır.

Uçakların hizmete girmesinden ve bunun sonuçlarından söz etmek için şimdilik erken olabilir. Ancak söz konusu uçakların A.C.’ye devri imkanı varsa bu durumdan en iyi şekilde faydalanılmalıdır. Bu işin gereğini yapacak ve süreci hızlandıracak olanlar A.C. yöneticileridir. Bu anlamda da insanların en güven duyduğu kişi Başkan Thak’uşıne Aslan’dır. Onun cumhuriyetteki sosyal hayatın geliştirilmesi için sarf ettiği çabalara ve bu konuda yılmadan çalıştığına insanların güveni tamdır.

Sözünü ettiğimiz bu proje ne kadar ivedilikle çözüme ulaşırsa o kadar iyi olacak düşüncesi temelde çok haklıdır. 2014 Olimpiyatları'nın Soçi’de yapılacağı herkes tarafından biliniyor. Soçi tarihten beri Adigelerin eski toprağı ve Adigelere ait bir yer idi. Şu anda da Maykop hava alanı Soçi’ye mevcut bütün hava alanlarından daha yakındır. Bundan dolayı olimpiyatların yapılacağı yıla kadar Maykop-Tıghemıps kara yolu inşa edilirse Krasnodar ve Gelencik’teki hava alanlarına iniş yapan insanlardan çok daha hızlı bir şekilde Maykop hava alanına inen insanlar Soçi’ye ulaşabilecekler.

Bugün çok ciddi gelişmeler ufukta gözükmüyor. Ancak uçakların A.C.’ye getirilmesinde A.C. Başkanı, Bayındırlık,İskan ve Ulaştırma Bakanlığı ve A.C.’nin Moskova nezdindeki elçisi tüm girişimleri yapıyorlar.

A.C. Hava Yollarının önemli ve büyük gelişmelerine yönelik haberler de alıyoruz. Sözgelimi Litvanya ve Rusya arasında yeni hava yolu hatları konulması düşünülüyor. Litvanya Haberleşme ve İletişim Bakanı Aynars Şleserc ile Rusya Ulaştırma Bakanı İgor Levitin bir araya geldiklerinde bu kararı aldılar. Litvanya uçakları Soçi’nin de içinde bulunduğu Rusya’nın değişik şehirlerine seferler düzenleyecekler. Rus uçakları da Litvanya topraklarına inecek.

Maykop Hava Alanı'nın modernizasyonu için bir mastır plan hazırlanıyor. Bu modernizasyon büyük maliyetler getiriyor. Bu modernizasyonun maliyetinin tamamının Federal Hükümetçe karşılanmayacağı da açık. Bundan dolayı A.C. liderleri yatırımcıların A.C.’ye çekilmesi için tüm gayretleri ile uğraşıyorlar. Soçi’de Olimpiyatların yapılacağının kesinleşmesinden sonra A.C.’deki hava alanına göz diken yatırımcıların sayısında büyük artış var. A.C. Başkanlığı Haber Merkezi'nin bildirdiğine göre Maykop Hava Alanı, olimpiyatlar için yapılacak tesislerin ve yatırımların ihtiyaç duyduğu malzemelerin temininde kullanılabilecek bir üstür.

Hava alanı yatırımcıları bekliyor:

Başkanlık Haber Merkezi uçakların henüz yakın geçmişe kadar Maykop Hava Alanı üzerinden uçarak Türkiye, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Ürdün ve başka ülkelere seferler yaptığını bildiriyor. Yönetim bu günlerde hava ulaşımı ve Abtonov 2 uçaklarının yeniden dizaynı ile uğraşıyor. Bunda uçakların tamir gördüğü fabrikaların uzmanlarından yardım aldılar. Gelecek yıldan itibaren uçakların teknik bakımı için gerekli alet ve araçların kullanımı için hava alanının mevcut sertifikasının yenilenmesi gerçekleştirilecek. Antonov 2 uçaklarının bakımı ve sorunsuz çalışır hale getirilmesi gerçekleştirilecek. Moskova-Maykop hava hattının yeniden açılarak faaliyete geçmesi için Moskova hava yolu şirketleri liderleri ile görüşmeler devam ediyor.

R.F. Ekonomi ve Ticaret Bakanı German Gref  ve A.C. Başkanı Thak’uşıne Aslan bir araya geldiklerinde başkanın Maykop Hava Alanı'nın tamamen yenilenerek hizmete girmesi gerektiğini ifade ettiğini haber merkezinden aldığımız haberden biliyoruz. Rusya’nın hava ulaşım sistemi geliştirilmesi programı adlı federal programa Maykop Hava Alanı'nın da katılması için gerekli belgeler ve başvuru Moskova’ya gönderildi. Hava alanının yenilenmesi ve geliştirilmesine yönelik planlar proje dokümantasyon merkezinde yapıldı. Bu günlerde hava alanı tesislerinin karşılaştığı bütün sorunlar tamamen giderilirse bu projenin gerçekleşmesi için 500 milyon Ruble gerekiyor. İşte bunun için gerçektende yarımcılara ihtiyacımız var.

Hava alanı olması gerektiği gibi modern bir şekilde yenilenirse A.C. turizminin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. A.C. Bayındırlık, İskan ve Ulaştırma Bakanlığı ulaşım birim şefi Sergey Tolstikov, hava alanı hisselerinin satılmasının yatırımcıları davet etmek için ilk  adım olabileceğinin altını çiziyor. Hava alanı işletmelerinin %74’lük hisselerinin özelleştirilmesi Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. %24 oranı A.C.’nin olacak. Bu oran Maykop hava alanının çalışma şekli üzerinde ve denetiminde yeterli oranda A.C.’yi yetkili kılacaktır.

Sözünü ettiğimiz bu haberler umut veriyor. Gelecekte A.C. hava yolu işletmelerinin işlerini tekrar yoluna koyacakları ve A.C.’ye faydalar sağlayarak yeniden işe başlamaları da beklentilerimiz arasındadır. Maykop Hava Alanı'nın layık olduğu şekilde restore edilerek yeniden hizmete açılması, kalabalık insan gruplarını uçakların taşıması ve sayılı hava alanlarından biri olmasını ümit ediyoruz.