...................
...................

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAYIT LİSTESİ OLUŞTURULDU
Jaç’emıkho Aminet
Adige Mak, 28.07.2007

Çeviri: Jade Wumar

                         
...................
...................
Sağlık Bakanlığı ve zorunlu sağlık sigortası birimi ile oluşturulan fon bütçesine bağlı olarak çalışan kurumlardan olan dispanserler tarafından sağlık hizmetleri kapsamına girmesi gerekenlerin kayıt listesi oluşturuldu. Bunların toplam sayısı 27 bin 355’dir. Bu konuya bağlı olarak A.C.’de gerçekleştirilecek sağlık hizmeti ve taramalarına yönelik genelgenin kapsamı gereğince dispanserler 1 Mart'tan itibaren A.C.’de çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlarına göre, 1 Temmuz itibarı ile 4 bin 210 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı. Fakat 3 aylık periyot itibarı ile dispanserler, gerçekleştirmesi gereken sağlık taramasının ancak % 40’ını gerçekleştirdiler.

Sağlığı etkileyen çalışma şartlarına sahip işyerlerinde çalışanlara, cumhuriyetin yetkili 12 koruyucu sağlık kurumunca, dispanser hizmeti veriliyor. Bu gibi iş yerlerinde çalışan 2 bin 301 kişinin sağlık durumları uzmanlarca kontrol edilecek.

Bu konuda önemle üzerinde durulması gereken, A.C.’deki pek çok sağlık kurum ve kuruluşun yönetici ve çalışanlarının söz konusu koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine gerekli önemi vermedikleri hatta duyarsız bir tavır takınmalarıdır. Ancak kimsenin unutmaması gereken bir şey hangi hastalık olursa olsun eğer erken teşhis edilirse onun tedavisi de o kadar çabuk olacaktır. Uzmanların tespitlerine göre, dispanserlerin sağladıkları faydalarla tespit edilen ve doktorları endişelendiren bazı hastalıklar da geçen yıl Adigey’de oransal bir artış görüldü. Tespit edilen patolojik vakalar da genel sayıya dahil edilerek her birey için uygulanması gereken koruyucu sağlık ve tedavi hizmetleri için bir taslak plan oluşturuluyor.